Vispārējie noteikumi

Jebkāda veida Tullamore D.E.W. tīmekļa vietnes www.tullamoredew.com (mājas lapas) izmantošana apstiprina, ka pieņemat šīs vietnes lietošanas noteikumus, tajā skaitā mūsu Privātuma noteikumus. Šādi noteikumi attiecas uz lietotājiem, skatītājiem un visiem cilvēkiem, kuri piekļūst šai mājas lapai.

"William Grant & Sons Irish Brands Limited" ir "William Grant & Sons" grupas (WGS grupas) uzņēmums, kuras mātes uzņēmums ir Skotijā reģistrētais "William Grant & Sons Limited" (reģ.nr. 131772; juridiskā adrese: The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, AB55 4DH). Lūdzu, izlasiet šos noteikumus uzmanīgi, pirms lietojat mājas lapu. Mājas lapas izmantošana nozīmē, ka jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūgums šo mājas lapu nelietot.

LAI PIEKĻŪTU MĀJAS LAPAI, JUMS IR JĀBŪT SASNIEGUŠAM JURIDISKI NOTEIKTO MINIMĀLO ALKOHOLA LIETOŠANAS VECUMU VALSTĪ, NO KURAS ŠO LAPU APMEKLĒJAT. JA NEESIET, LŪDZU NEIENĀKT ŠAJĀ VIETNĒ.

Visas atsauces uz "mūsu", "mēs ,"mums" vai "Uzņēmums" šo noteikumu ietvaros tiek uzskatīts, kā atsauce uz kompāniju "William Grant & Sons Limited", tās meitasuzņēmumiem, filiālēm un partneriem.

IEVADS

1. Jūs varat piekļūt lielākajai daļai Mājas lapas sadaļu, nereģistrējot savu informāciju. Tomēr dažas sadaļas ir pieejamas tikai reģistrētiem lietotājiem.

2. Uzņēmums var pārskatīt šos Noteikumus jebkurā laikā, atjauninot šo publikāciju.

3. Periodiska Noteikumu pārskatīšana ar mērķi iepazīties ar iespējamiem atjauninājumiem šajā sadaļā ir jūsu atbildība. Jūsu tālāka šīs lapas izmantošana apliecina piekrišanu mūsu Lietošanas noteikumiem, kā arī Privātuma noteikumiem.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

4. Ja vien nav norādīts citādi, visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības šajā tīmekļa vietnē (ietverot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, dizainparaugiem, logo, tekstu, attēliem, audio un video materiāliem, pudeles dizainiem) atrodas Uzņēmuma īpašumā, vai ir tā licencētas.

5. Preču zīmes un visas etiķetes, logo, pudeļu dizaini un cits intelektuālais īpašums, kas saistīts ar Tullamore D.E.W. zīmolu, bez izņēmumiem ir Uzņēmuma īpašums.

6. Jebkuru citu produktu nosaukumi un attēli šajā mājas lapā ir izmantoti tikai informatīvā nolūkā. Visas preču zīmes un reģistrētās preču zīmes, kas tajos iekļauti, pieder to īpašniekiem.

7. Materiālus no šīs vietas nedrīkst kopēt, reproducēt, pārpublicēt, augšupielādēt, pārsūtīt, izplatīt, komerciāli izmantot vai pielāgot jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no Uzņēmuma puses.

8. Jebkuras tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajos Noteikumos, ir aizsargātas.

PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA UN IZMANTOŠANAS IESPĒJAS

9. Uzņēmums nenes atbildību, ja kāda iemesla dēļ mājas lapa kādā laika periodā nav pieejama. Piekļuve interneta vietnei var uz laiku vai pastāvīgi tikt apturēta bez iepriekšēja brīdinājuma.

10. Bez 9. punktā minētajiem gadījumiem, Uzņēmums patur tiesības apturēt, pārtraukt vai ierobežot piekļuvi mājas lapai, ja šie Noteikumi tiek pārkāpti.

11. Jūsu uzdevums ir konfidenciāli glabāt jums piešķirto lietotājvārdu un paroli. Uzņēmums patur tiesības apturēt vai izbeigt lietotājvārda un paroles darbību, ja Uzņēmumam rodas aizdomas par rīcību, kas nav atbilstoša šiem Noteikumiem.

12. Jūs varat izmantot tīmekļa vietni tikai likumīgiem mērķiem. Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni:

• pārkāpjot jebkurus vietējos, valsts vai starptautiskos tiesību aktus vai noteikumus;

• ar nelikumīgu vai krāpniecisku mērķi; vai, lai radītu nelikumīgu vai krāpniecisku ietekmi;

• lai nosūtītu neatļautus reklāmas materiālus vai jebkāda veida surogātpastus;

• apzināti nosūtītu vai augšupielādētu jebkādus materiālus, kas satur vīrusus vai tiem līdzīgus datora kodus, kas paredzēti, lai negatīvi ietekmētu datora programmatūras vai citu iekārtu darbību;

• veikt jebkuru citu kaitniecisku darbību, kas ir minēta Likumā par datoru ļaunprātīgu izmantošanu (Computer Misuse Act 1990, UK).

ARGUMENTI

13. Izņemot personiski identificējamo informāciju, kura ir aizsargāta ar mūsu Privātuma noteikumiem, visiem šajā mājas lapā jūsu iesūtītajiem materiāliem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkuriem tekstiem, grafiku, video vai audio failiem), jūs piešķirat Uzņēmumam pastāvīgas un visā pasaulē spēkā esošas bezatlīdzības tiesības tos izmantot, reproducēt, modificēt, adaptēt, publicēt, tulkot, radīt atvasinātus darbus, izplatīt, atskaņot un īstenot visas autortiesības un publicitātes tiesības attiecībā uz šiem darbiem, vai iekļaut tos citos darbos jebkuros plašsaziņas līdzekļos uz neierobežotu termiņu un bez jebkādām saistībām, nepārkāpjot Uzņēmuma Privātuma noteikumos minētos ierobežojumu. Ja jūs nevēlaties Uzņēmumam piešķirt šādas tiesības, Jums nevajadzētu iesniegt savu saturu šajā mājas lapā.

14. Iesniedzot savu saturu uz šajā vietnē, Jūs arī:

• garantējat, ka šāds ieguldījums ir jūsu pašu oriģināls darbs, un ka jums ir tiesības šo saturu padarīt pieejamu Sabiedrībai visiem iepriekš minētajiem mērķiem; un

• piekrītat atteikties no jebkādām morālajām tiesībām par Jūsu materiāla iesniegšanu un par tā publicēšanu tīmekļa vietnē un citiem iepriekš minētajiem nolūkiem.

15. Jūs apņematies neiesniegt materiālus, kas nav oriģināli, vai kā savādāk pārkāpj tiesības, vai kuru izmantošana ir ierobežota. Iesniegtajiem materiāliem jāatbilst likuma normām, tie nedrīkst izraisīt neērtības vai stresu nevienai personai, nedrīkst saturēt nepieklājīgu vai aizskarošu saturu, vai traucēt normālu dialoga plūsmu šīs mājas lapas ietvaros.

16. Jūs nedrīkstat paši, nedz arī mudināt citas personas:

• publicēt izteikumus ar necenzētiem, nepieņemamiem un nepieklājīgiem vārdiem vai izteicieniem, apmelojumiem, draudiem, varmācību vai diskriminējumu (pēc rases, reliģiskās piederības, dzimuma, seksuālās orientācijas, nacionālās izcelsmes, vecuma, fiziskajiem vai garīgajiem traucējumiem, utml.);

• publicēt saturu, kas veicina, vai sniedz informāciju par nelegālām vai noziedzīgām darbībām (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pornogrāfiju, sprāgstvielām, ieročiem, vardarbību, narkotikām, programmēšanas vīrusiem, datoru autortiesību pārkāpumiem, utml.);

• publicēt adreses uz citām tīmekļa vietnēm vai saturu, kas pārkāpj jebkuras trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības;

• apmainīties ar telefona numuriem vai mājas adresēm, uzmākties citiem vietnes lietotājiem (privāti vai publiski forumā), vai uzdoties par mūsu darbiniekiem, slavenībām vai jebkuru citu nepatiesu personu;

• veikt darbības, kas traucē vai negatīvi ietekmē vietnes funkcionalitāti, stabilitāti un drošību (tai skaitā, bet neaprobežojoties tikai ar dažādu veidu vīrusu, vai jebkāda cita piesārņojuma ieviešanu);

• izvietot reklāmas, informāciju par akcijām, vai jebkurā citā veidā izmantot vietni neatļautiem komerciāliem mērķiem; un

• ievietot jebkāda veida Uzņēmumu vai vietni noniecinošus materiālus.

17. Jūs piekrītat atlīdzināt Uzņēmumam visu juridisko pakalpojumu izmaksas, zaudējumus un citus izdevumus, kas Uzņēmumam var rasties pārkāpuma vai aizdomu par pārkāpumu gadījumā, ko izraisījis jūsu Noteikumu vai jebkādu citu likumu pārkāpums.

18. Kaut arī mēs aicinām visus mājas lapas lietotājus ievērot šos Noteikumus, jūs apzināties, ka citi lietotāji var iesniegt materiālus, kurus jūs varat uzskatīt par aizvainojošiem vai nosodāmiem. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par mājas lapā iesniegtajiem materiāliem, un šie materiāli neatspoguļo Uzņēmuma viedokli.

19. Daloties ar savu saturu mūsu mājas lapā, Jūs piekrītat dot mums bezatlīdzības tiesības to publicēt un citādi izmantot pēc mūsu ieskatiem jebkuros plašsaziņas līdzekļos visā pasaulē.

SAITES UZ CITĀM MĀJASLAPĀM

20. Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm mūsu mājas lapā ir paredzētas tikai Jūsu ērtībām. Ja Jūs izmantot šīs saites, Jūs atstāt mūsu mājas lapu. Uzņēmums nepārbauda un nekontrolē šo trešo pušu tīmekļa vietnes un nav atbildīgs par šīm tīmekļa vietnēm vai to saturu un pieejamību. Tāpēc Uzņēmums neuzņemas atbildību par tur atrodamajiem materiāliem vai sekām, kas rodas tos izmantojot. Ja jūs nolemjat piekļūt kādai no trešo pušu tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar mūsu mājas lapu, Jūs darāt to tikai uz savu risku un atbildību.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

21. Lai arī Uzņēmums cenšas nodrošināt to, lai informācija mūsu mājas lapā ir patiesa, Uzņēmums negarantē tās precizitāti un pilnīgumu. Uzņēmums var veikt izmaiņas mājas lapā esošajos materiālos, produktos un to cenās jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Materiāls tīmekļa vietnē var nesaturēt aktuālāko informāciju un Uzņēmuma pienākums nav šos materiālus aktualizēt. Uzņēmums nodrošina Jūs ar tīmekļa vietni, Likuma ietvaros izslēdzot visu savu atbildību, garantijas nosacījumus un citas saistības

22.Saskaņā ar 23.punktu Uzņēmums, jebkura cita persona (neatkarīgi no tā, vai šī persona ir vai nav iesaistīta Mājaslapas radīšanā, veidošanā vai uzturēšanā), kā arī jebkura WGS grupas kompānija un to amatpersonas, direktori, darbinieki, akcionāri vai aģenti neatbild par nekāda apmēra zaudējumiem, kas var rasties jums vai trešajām personām (tostarp, bet ne tikai par jebkuriem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, zaudējumiem, kas radušies sodīšanas rezultātā vai kā sekas kādai rīcībai, ieņēmumu, peļņas, kompānijas prestiža , datu, līgumu, naudas lietošanas zaudējumu, vai zaudējumu, kas saistīts ar jebkura veida biznesa pārtraukšanu, kā arī neatkarīgi no tā, vai zaudējumi saistīti ar deliktu (tostarp neizslēdzot nolaidību), līgumu vai citādi) jebkādā saistībā ar Mājaslapu vai tās lietošanu, nespēju to lietot vai kā rezultāts tam, ka tiek lietota Mājaslapa, citas mājaslapas, kas saistītas ar Mājaslapu, vai šajās mājaslapās atrodamie materiāli, tostarp, bet ne tikai zaudējumiem, kas var rasties dēļ vīrusiem, kas var sabojāt jūsu datortehniku, programmatūru, datus vai citu īpašumu , jebkādā saistībā ar Mājaslapas pārlūkošanu vai jebkuru materiālu lejupielādēšanu no Mājaslapas vai mājaslapām, kas saistītas ar Mājaslapu.

23. Nekas šajos Noteikumos neierobežo Uzņēmuma atbildību par:

• dzīvības zaudēšanu vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi Uzņēmuma, tās vadītāju, pārstāvju vai darbinieku nolaidība;

• krāpšanu vai krāpniecisku faktu sagrozīšanu; vai

• jebkuru citu atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot ar likumu.

LIKUMI UN JURISDIKCIJA

24. Šie Noteikumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Skotijas likumiem. Strīdi, kas radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir pakļauti Skotijas tiesu jurisdikcijai, lai gan Uzņēmums patur sev tiesības vērties tiesā arī pēc Jūsu dzīvesvietas, vai jebkurā citā valstī.

Izdošanas datums: 08.11.12