ÚVOD

1. Výrazy „naše“, „nám“, „my“ nebo „Společnost“ obsažené v těchto zásadách se vždy vztahují ke společnosti William Grant & Sons Limited, jejím dceřiným a přidruženým společnostem či pobočkám..


Toto oznámení o ochraně soukromí a cookies (spolu s pravidly používání našich webových stránek a jakýmikoli dalšími v nich zmíněnými dokumenty) uvádí základní informace o tom, které osobní údaje z těch, které od vás získáme nebo které nám poskytnete, budeme zpracovávat. Přečtěte si, prosím, pečlivě následující informace, abyste porozuměli našim postupům souvisejícím s vašimi osobními daty a naší péči o jejich bezpečnost.

Pro účely Zákona o ochraně údajů z roku 1998 (dále jen „Zákon“), data spravuje společnost William Grant & Sons Limited registrovaná ve Skotsku pod číslem SC131772 na adrese The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, AB55 4DH.

INFORMACE, KTERÉ MŮŽEME ZÍSKÁVAT OD VÁS

2. Své osobní informace nám nesmíte poskytovat v případě, že nejste plnoletí k zakoupení alkoholu v jurisdikci, ve které žijete nebo v jurisdikci, ze které přistupujete na naše stránky, pokud se liší. Nemáme v úmyslu shromažďovat osobní informace od jakýchkoli osob, které nejsou plnoleté k zakoupení alkoholu, ani jim alkoholické nápoje nabízet. Jestliže zjistíme nebo se budeme domnívat, že nám osoba neplnoletá k zakoupení alkoholu poskytla své osobní informace, vyvineme přiměřené úsilí k tomu, aby takové informace byly z našich databází odstraněny, anebo takové osobní informace označíme a (v rozsahu povoleném zákonem) si je uchováme pouze pro potřeby zajištění, že se nebudou dále používat.

Poskytnutí vašich osobních údajů naší společnosti je vaší volbou. Budeme uchovávat pouze ty údaje, které se nám sami rozhodnete poskytnout. Patří mezi ně osobní údaje, informace, které uvádíte při následujících příležitostech:

při registraci na našich webových stránkách, když nás kontaktujete, vyplňujete dotazníky nebo průzkumy, přihlašujete se do soutěží, reklamních nebo námi sponzorovaných akcí, anebo když zveřejňujete informace v částech našich stránek určených veřejnosti;

při používání našich stránek, jestliže uvádíte své jméno, kontaktní informace, osobní preference a bližší informace o svém používání webových stránek; a

Prováděním takové činnosti souhlasíte s našim používáním vámi poskytnutých údajů, jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně soukromí a cookies a podmínkách používání webových stránek. Terms & Conditions.

3. V některých případech si budete moci sami zvolit, zda si od nás přejete informace dostávat či ne (např. ve formě e-mailů obsahujících informace o našich značkách či reklamní nabídky). V některých případech však nebudete mít možnost si zvolit, že si informace nepřejete dostávat, a to například v souvislosti s plněním našich závazků vyplývajících ze smlouvy s vámi, anebo při zpracovávání transakce, kterou jste si vyžádali.

COOKIES

4. Pomocí souborů cookie můžeme také získávat všeobecné informace o vašem používání Internetu. Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají webové stránky, které navštívíte. Cookies nemohou váš počítač nijak poškodit a my neuchováváme osobně identifikovatelné informace, nýbrž zakódované informace z nich získané, abychom tak napomohli zlepšení vašeho zážitku při návštěvě našich webových stránek a poskytli vám lepší a více osobní služby.

Cookies nám umožňují:

odhadovat počet našich návštěvníků a způsob využití našich stránek a

zjistit, zda se na naše webové stránky vracíte.

Z toho důvodu je k využití všech personalizovaných funkcí našich webových stránek nutné, aby váš počítač, mobilní telefon či jiné zařízení (dále jen „Zařízení“) přijímalo Cookies.

5. Následuje je seznam hlavních cookies, které mohou být uloženy do vašeho zařízení, a popis jejich použití. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že bude ukládání cookies odmítat (více informací o tom, jak toto nastavení provést, naleznete v části 7 dále). Pokud tak učiníte, nebude vám jisté personalizované funkce našich webových stránek k dispozici.

Název cookie

Účel cookie

Bližší informace

lda_passed

Toto cookie udává, že uživatel splňuje věkový limit.

true = lda_visited

__utma

__utmb

__utmz

__utmc

_utm*

Google Analytics.

Tyto cookies se používají ke sběru informací o tom, jak návštěvníci využívají naše webové stránky. Cookies shromažďují informace anonymně, včetně počtu návštěvníků webových stránek, odkud přicházejí a stránek, které navštívili.

Zde klepněte pro přehled informací o ochraně osobních údajů na Google

 

Země

Zobrazuje zemi, ze které uživatel navštívil webové stránky.

Formát kódu země podle normy ISO 3166-1 alpha 3

PHP session Cookies

Pomáhá udržovat uživatele přihlášeného během relace

 

Disqus Cookies

Používá se pro komentáře třetí strany na platformě Disqus

disqus_

has_js

Zlepšení fungování, kontrola podpory javascript v prohlížeči uživatele

 

Cookie relace

Cookie relace požadované pro základní kontrolu funkčnosti a bezpečnosti

SESS302d733ee6826057ab13fccce22fcb61

6. V rámci podpory svých webových stránek na ně můžeme občas umístit fotografie a videozáznamy z webových stránek třetích stran jako Flickr a YouTube. Stránky s tímto vloženým obsahem vám mohou předávat vlastní Cookies. Distribuci těchto Cookies neřídíme a měli byste získat další informace o nich ne webových stránkách příslušných třetích stran.

7. Přijetí Cookies od nás můžete odmítnout těmito způsoby: (a) nepovolit používání našich Cookies na vstupní webové stránce nebo (b) aktivovat nastavení svého prohlížeče, které vám umožňuje odmítnout Cookies (navštivte http://www.allaboutcookies.org/ pro pomoc s úpravou nastavení svého prohlížeče).

8. Pro odmítnutí služby Google Analytics napříč všemi webovými stránkami  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

9. Vykonáme všechny kroky přiměřeně nezbytné k zajištění bezpečnosti vašich údajů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a Cookies. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na bezpečných serverech. Všechny platební transakce jsou kódovány technologií SSL a po skončení transakce se její detaily neuchovávají. Jestliže jsme vám poskytli heslo (nebo pokud jste si jej zvolili), které vám umožňuje přístup k určitým částem webových stránek, zodpovídáte za ochranu svého hesla. Žádáme vás, abyste své heslo nikomu nesdělovali.

10. Jestliže nám poskytnete své osobní informace během nakupování, registrace nebo předplácení služby nebo výrobku, využijeme je pouze k poskytnutí dané služby nebo těsně související účely. Používáme několik pečlivě vybraných třetích stran, které nám pomáhají poskytovat vám tyto služby a výrobky, avšak tyto strany smějí využívat vaše osobní informace pouze k poskytování služeb nebo výrobků, které jste zakoupili, nebo které souvisejí s vaší registrací či předplatným. Některé z těchto důvěryhodných třetích stran budou během podpory těchto činností odesílat vaše informace do zahraničí, ale my dbáme na to, aby byly nadále chráněny a v bezpečí.

VYUŽITÍ INFORMACÍ

11. Informace získané od vás využíváme pro tyto účely:

zajištění toho, aby byl obsah našich webových stránek prezentován nejefektivnějším způsobem pro vás, váš počítač anebo vaše zařízení,

poskytování vám informací, produktů nebo služeb, které od nás žádáte nebo o kterých se domníváme, že vás budou zajímat, přičemž respektujeme vaše povolení vás kontaktovat pro tyto účely,

poskytování možností využívat interaktivní prvky našich webových stránek, pokud se pro ně rozhodnete,

 

upozorňování na změny vašich výrobků a služeb a

realizování nákupů prováděných online.

POSKYTOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

12. Vaše osobní informace smíme poskytovat kterémukoliv členu své skupiny, což zahrnuje naše pobočky, holdingovou společnost a její pobočky, jak uvedeno v článku 1159 britského Zákona o společnostech z roku 2006.
13. Vaše osobní údaje smíme poskytovat svým dodavatelům, distributorům (částečně nebo zcela vlastněným) a dalším dodavatelům, kteří jsme najali, aby nám pomáhali při poskytování výrobků a služeb vám, včetně dodávky vámi objednaných výrobků a provádění marketingového průzkumu, kterého se zúčastňujete na základě svého souhlasu.
14. Vaše osobní informace můžeme poskytnout třetím stranám:

V případě, že prodáme nebo koupíme jakoukoliv společnost nebo aktiva, kdy můžeme poskytnout vaše osobní údaje možnému prodejci nebo kupci takové společnosti nebo aktiv.

Jestliže společnost nebo téměř všechna její aktiva získá třetí strana, kdy jsou osobní údaje jejích zákazníků jedním z převáděných aktiv.

Máme-li povinnost poskytnout nebo sdílet vaše osobní údaje v rámci dodržení jakýchkoliv právních povinností nebo ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti, svých zákazníků nebo jiných osob. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi pro účely ochrany proti podvodům a snižování úvěrového rizika.

VAŠE PRÁVA

15. Máte právo požádat nás, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. Své právo na zabránění takového zpracování můžete uplatnit zaškrtnutím určitých okének formulářů, které používáme ke sběru vašich údajů. Odhlásíte se tak z komunikace. Své právo můžete také kdykoliv uplatnit tak, že se na nás obrátíte na této adrese:

William Grant & Sons Ltd
Independence House
84 Lower Mortlake Road
Richmond
Surrey, TW9 2HS

16. Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy spojené s jinými webovými stránkami našich partnerských sítí, reklamních společností a poboček. Jestliže klepnete na odkaz na kteroukoliv z těchto webových stránek, pamatujte, prosím, že tyto webové stránky mají své vlastní způsoby ochrany soukromí a že my nepřijímáme žádnou odpovědnost, ani za škodu, související s těmito způsoby. Před poskytnutím jakýchkoliv osobních údajů těmto webovým stránkám se seznamte s těmito způsoby, prosím.

PŘÍSTUP K INFORMACÍM

17. Zákon vás opravňuje nahlížet do informací shromažďovaných o vás. Vaše právo přístupu lze uplatňovat v souladu se zákonem. Jakákoliv žádost o přístup může být spojena s poplatkem 10 GBP (britských sterlingů), který slouží k úhradě našich nákladů při poskytování detailů o informacích o vás, které uchováváme.

Můžete zjistit, zda o uchováváme nějaké osobní informace o vás podáním „Žádosti o přístup k subjektu“ na základě Zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998. Jestliže informace o vás uchováváme:

poskytneme vám jejich popis;

sdělíme vám důvody jejich uchovávání;

řekneme vám, komu mohou být poskytnuty, a

poskytneme vám kopii těchto informací ve srozumitelné formě.

Přejete-li si požádat o jakékoliv osobní informace, které můžeme uchovávat, můžete podat písemnou žádost na základě kontaktních informací uvedených na konci tohoto oznámení.

ZMĚNY NAŠEHO PROHLÁŠENÍ O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH A COOKIES

18. Jakékoliv budoucí změny provedené v našem oznámení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce a dle potřeb oznámeny i vám elektronickou poštou.

KONTAKT

19. Otázky, komentáře a žádosti spojené s tímto oznámením o ochraně osobních údajů cookies jsou vítány a měly by být zasílány na tuto adresu:

William Grant & Sons Ltd
Independence House
84 Lower Mortlake Road
Richmond
Surrey, TW9 2HS

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

20. Toto oznámení o ochraně osobních údajů a cookies bude řízeno a vykládáno v souladu se zákony Skotska. Spory spojené s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a cookies budou předmětem výhradní jurisdikce skotských soudů, ačkoliv si společnost zachovává právo přenést řízení proti vám za porušení tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a cookies do vaší země pobytu nebo jiné příslušné země.

Datum vydání: září 2012

Společnost

Sídlo

IČO

William Grant & Sons Ltd

THE GLENFIDDICH DISTILLERY

DUFFTOWN

BANFFSHIRE

AB55 4DH

SC131772

The Balvenie Distillery Company Limited

THE BALVENIE MALTINGS

DUFFTOWN

BANFFSHIRE

AB55 4BB

SC138003

The Hendrick’s Gin Distillery Ltd

THE GIRVAN DISTILLERY

GIRVAN

KA26 9PT

SC236185

Quality Spirits International Ltd

INDEPENDENCE HOUSE

84 LOWER MORTLAKE ROAD

RICHMOND

SURREY

TW9 2HS

01994340

William Grant & Sons Distillers Ltd

THE GLENFIDDICH DISTILLERY

DUFFTOWN

BANFFSHIRE

AB55 4DH

SC134248

First Drinks Brand Limited

FORM 1 17 BARTLEY WOOD BUSINESS PARK

BARTLEY WOOD

HOOK

RH27 9XA

02288241