Условия и правила

Въведение

 • Това са правилата за играта на Tullamore D.E.W., която дава възможност за спечелване на едно истинско ирландско преживяване - пътуване до Ирландия, включващо посещение на дестилерията на Tullamore D.E.W.

Какво представлява промоцията?

 • Промоцията представлява състезание за спечелване на наградата, описана по-долу (за краткост наричана „Промоцията“).

Каква е наградата?

 • Наградата представлява пътуване до Ирландия за истинско ирландско преживяване, включващо посещение на дестилерията Tullamore и е за един победител и трима негови гости. В рамките на цялата промоция се дава една Награда.

Кой може да участва?

 • В промоцията може да участва всеки, който: (а) живее в Обединеното кралство, България, Естония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия и Канада (с изключение на жителите на Квебек); и (б) е над 18-годишна възраст (за жителите на Канада – над 19-годишна възраст). От печелившия се изисква доказателство за местожителство и възраст.
 • Служители на William Grant & Sons („Промоутъра“) или друга компания, която попада в същата група компании като Промоутъра, както и членовете на техните семейства, агенти или други лица, които имат професионални връзки с Промоцията (Свързани лица) , не могат да участват в Промоцията.
 • Промоутърът позволява всяко лице да участва по веднъж.
 • За да получат Наградата, печелившият и неговите гости трябва да имат валидни паспорти със срок на валидност поне още 6 месеца към датата на пътуването, визи и други необходими пътнически документи, за да пътуват до дестинацията.
 • Промоутърът си запазва правото за проверка на данните на участниците, печелившия и гостите на печелившия.

Как да участвате в промоцията?

 • За да участват, лицата трябва да отговорят на поста на Facebook страницата/страниците на Tullamore D.E.W.: „Посочете защо бихте завели трима свои приятели в Ирландия“. Отговорите трябва да бъдат дадени като коментари под статуса, съдържащ въпроса. Отговорите трябва да бъдат дадени, докато тече срокът на промоцията.
 • Не е необходимо да се прави покупка.
 • Всяко лице може да участва с по един отговор. Повече на брой отговори ще се разглеждат като един, а продължаващото нарушаване на това правило ще доведе до незабавна дисквалификация.
 • Няма да бъдат приемани отговори на трети лица, групи от отговори или отговори, дадени от агенти.
 • Инструкциите за отговори са част от правилата и условията и чрез участието си в Промоцията всички участници приемат и се придържат към правилата и условията. Гостите на победителя също трябва да спазват тези правила.
 • Коментари или материали в отговора, които се счетат за обидни, незаконни или унизителни, ще бъдат премахвани от Facebook страницата/страниците на Tullamore D.E.W., а участниците ще бъдат дисквалифицирани.
 • Не се позволяват отговори, които предполагат или насърчават безотговорна консумация/поведение или незаконна дейност.
 • Промоутърът си запазва правото да посочва на екипите си, отговорни за социалните медии, постове, снимки или материали от Промоцията или отговорите, които могат да се счетат за неприлични, унизителни, клеветнически, богохулствени, расистки, незаконни или обидни по какъвто и да било начин.
 • Отговорите не трябва да съдържат или да споменават марка на трета страна или конкурент на Промоутъра и не трябва да се позовават на имена на трети страни, лога и/или търговски марки.
 • Отговорите не трябва да споменават или включват лица под 25-годишна възраст.
 • Промоутърът си запазва правото на контакт с участник или трето лице, споменато в поста на участника във Facebook, за да поиска допълнително пояснение или верификация, когато това е необходимо.
 • Гостите на победителя също трябва да са жители на Обединеното кралство, България, Естония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия и Канада (с изключение на жителите на Квебек) и трябва да са над 18-годишна възраст. Ще се изисква доказателство за местожителство.

Какво е включено и какво не е включено в наградата?

 • Наградата включва:
  • Двупосочни самолетни билети за икономична класа за победителя и неговите гости, които да пътуват заедно до Дъблин, Ирландия от най-близкото голямо летище в страната, в която живее победителят.
  • Пътуване до дестилационната фабрика Tullamore от летище Дъблин и пътуване от фабриката до хотела.
  • Две нощувки (една нощ в Дъблин и една нощ в Тъламор) за победителя и неговите гости с включена закуска в хотел с минимум три звезди.
 • Промоутърът организира полетите и настаняването (в зависимост от наличността), което:
  • Става от или чрез избран от Промоутъра туристически агент;
  • Е чрез превозвач, избран от Промоутъра; и
  • Трябва да се запази поне тридесет (30) дни преди желаната дата на пътуване.
 • След потвърждаване на данните за полета и настаняването от избрания от Промоутъра туристически агент (от името на Промоутъра) не могат да се правят промени.
 • Пътуването ще се проведе на дата, удобна за Промоутъра и при всички случаи трябва да се състои преди 31.08.2016 г., с изключение на коледните, новогодишни, великденски и официални празници. Ако пътуването не се осъществи преди 31.08.2016 г., победителят губи правото си на пътуване.
 • Победителят и гостите на победителя са отговорни за всички свързани с пътуването разходи, които не са посочени в настоящите правила, като такси (с изключение на свързаните с въздушния транспорт), наземен транспорт (таксита и автобуси), застраховка за пътуване и безплатни облаги.
 • От победителя и неговите гости ще се изиска доказателство за достатъчна по размер застраховка за пътуване.
 • Победителят и неговите гости са отговорни за организиране на пътуването от домовете си до летището, от което заминават, както и от летището до вкъщи на връщане.
 • Промоутърът не носи отговорност за обстоятелства, които биха могли да попречат на победителя и/или неговите гости да пътуват на резервираната от тях дата.

Кога изтича срокът на промоцията?

 • Крайният срок за приемане на отговори от Промоутъра е 17:00 GMT на 25 март 2016 г.
 • Решението на Промоутъра относно това дали даден отговор е бил получен на време е окончателно.

Как ще бъде избран победителят?

 • Победител ще бъде участникът, дал най-интересен отговор на въпроса на Промоцията на Facebook страницата/страниците на Tullamore D.E.W.
 • Победителят ще бъде избран от независим съдия или комисия, която включва един независим член (чиито решения са окончателни във всяко отношение) измежду всички коректно подадени отговори преди крайния срок.
 • Победителят ще бъде избран на 31 март 2016 г.

Как ще бъде уведомен победителят?

 • Промоутърът ще използва разумни начини за уведомяване на победителя чрез публикуване на съобщение под първоначалния му пост във Facebook преди 23:59 GMT на 5 април 2016 г.
 • Победителят трябва да отговори на това съобщение в рамките на 7 дни съгласно предоставените инструкции; в противен случай ще бъде автоматично дисквалифициран и ще бъде избран друг победител.
 • Промоутърът си запазва правото да повтаря този процес толкова пъти, колкото е необходимо.
 • Ако победителят се съгласи, той може да бъде обявен от Промоутъра на Facebook страницата/страниците на Tullamore D.E.W.

Кога ще бъде обявен победителят

 • Пълното име и страната, в която живее победителят, могат да бъдат получени след датата на присъждане на наградата чрез изпращане на самооадресиран плик с клеймо, посочващ искането и името на Промоцията, до: William Grant & Sons Irish Brands Limited, 4th Floor, Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland, в рамките на 3 месеца след приключването на Промоцията.

Други правила...

Публичност след промоцията

 • От победителя и неговите гости може да се изиска да участват в разумни дейности за публичност, свързани с Промоцията. Победителят и неговите гости приемат, че Промоутърът има правото, без допълнително плащане или разрешение, да използва имената им и държавата, в която живеят, посочени при участие в Промоцията, с цел обявяването на победител и за свързаните с това промоционални цели.
 • Чрез участието си в Промоцията, участниците дават и гарантират на Промоутъра ексклузивно, безплатно, постоянно и по целия свят, неотменимо и подлежащо на отдаване право за използване, възпроизвеждане, промяна, адаптиране, публикуване и излагане на отговора им за каквато и да било цел в каквато и да е медия без право на компенсация, ограничено ползване, заплащане или отговорност. Участниците се съгласяват да не отстояват морални права във връзка с това използване.

Замяна на наградата

 • Не се позволява подмяна или прехвърляне на Наградата от страна на победителя.
 • Промоутърът има правото да замени Наградата с такава със сходна или по-висока стойност по своя преценка в изключителни случаи.
 • Не се предоставя алтернатива на Наградата в паричната ѝ равностойност, изцяло или частично.

Поверителност

 • Промоутърът ще използва личните данни на участниците (като име, адрес, телефонен номер, паспортни данни) само съгласно Политиката си за поверителност, която е налична на: www.tullamoredew/en-gb/privacy-policy

Защита на марката

 • Победителят и неговите гости не трябва да правят нищо, което би могло според Промоутъра да създаде лоша репутация за Промоутъра или Свързаните лица преди, по време на и след настоящата Промоция.
 • Всички дадени отговори стават собственост на Промоутъра и не подлежат на връщане.

Промоутър

 • Промоутърът е William Grant & Sons Irish Brands Limited.
 • Решенията на Промоутъра относно всички аспекти от настоящата Промоция са окончателни и обвързващи.
 • Промоутърът има право да откаже да даде Наградата на лице, което според него умишлено е нарушило правилата.
 • Промоутърът не носи отговорност за отговори, които са загубени, забавени, поправени или непълни или които не могат да се качат поради технически или други причини.
 • При обстоятелства, които попадат извън контрола на Промоутъра, или когато измама, злоупотреба и/или грешка (човешка или компютърна) повлияе или може да повлия на правилното функциониране на тази Промоция или даването на наградата и само когато обстоятелствата правят това неизбежно, Промоутърът си запазва правото да отмени или промени Промоцията или тези правила и условия на който и да е етап, но винаги полага усилия да минимизира ефекта за участниците, за да избегне нежелано разочарование.
 • Промоутърът си запазва правото да проверява всички отговори, включително, но без да се ограничава до изискване на адрес и данни за самоличност (които трябва да се предоставят в рамките на 14 дни), както и да откаже даване на Наградата или да анулира правото за получаване на наградата и/или да откаже по-нататъшно участие в Промоцията и да дисквалифицира участник, когато има основания да смята, че е извършено нарушение на настоящите правила и условия (или техния дух) или когато даден участник е получил несправедливо предимство в участието си в Промоцията или е спечелил чрез използване на измамни методи. Промоутърът действа като краен арбитър при вземането на такива решения, които са обвързващи; във връзка с тази клауза не се изпраща кореспонденция.
 • Доколкото е разрешено от закона, Промоутърът не носи отговорност за нараняване или вреди на лица и имущество, причинени, пряко или косвено, от участието в Промоцията или от получаването на Наградата от страна на победителя и неговите гости.
 • Настоящите правила и условия надделяват в случай на конфликт или противоречие с друга комуникация, включително рекламни или промоционални материали. Моля, запазете си копие за информация.
 • Настоящата промоция по никакъв начин не се спонсорира, подкрепя, управлява от или свързва с Facebook. Участниците разбират, че промоцията се организира от Промоутъра и те предоставят информацията си на Промоутъра, а не на Facebook.
 • Промоутърът подкрепя отговорна консумация и насърчава консуматорите да прочетат повече на www.drinkaware.co.uk.