Online pravidla Propagační soutěže Tullamore D.E.W.

Úvod

 • Toto jsou pravidla soutěže Tullamore D.E.W., která nabízí možnost vyhrát výlet do Irska a zažít něco skutečně irského, včetně návštěvy likérky Tullamore, dále také jako Propagační akce, nebo soutěž.

V čem spočívá Propagační akce?

 • Propagační akcí je soutěž s výhrou ceny, která je popsána níže (Propagační akce).

Jako cenu je možné vyhrát?

 • Cenou pro jednoho vítěze Propagační akce a tři jeho hosty je výlet do Irska, který nabízí možnost zažít něco skutečně irského, včetně návštěvy likérky Tullamore (cena). V rámci celé Propagační akce bude udělena (dohromady) jedna cena.

Kdo se může Propagační akce zúčastnit?

 • Propagační akce se může účastnit jakákoliv fyzická osoba, která je: (a) občanem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Irska, Bulharska, Estonska, Lotyšska, Litvy, České republiky, Slovenska a Kanady (kromě občanů provincie Quebec); a (b) je jí více než 18 let (nebo pokud je občanem Kanady, více než 19 let). Po účastnících Propagační akce se bude požadovat potvrzení o bydlišti a věku.
 • Propagační akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti William Grant & Sons (promotér) nebo jiné společnosti v rámci stejné skupiny společností jako promotér a členové jejich nejbližší rodiny, obchodní zástupci těchto společností nebo kdokoliv, kdo je profesně spojený s propagační akcí (partneři).
 • Promotér umožní pouze jedno přihlášení do Propagační akce pro jednu osobu.
 • Pro získání ceny v propagační akci musí mít vítěz a jeho hosté platné pasy s platností minimálně 6 měsíců od data cesty, víza a jiné nezbytné cestovní doklady, jež se požadují pro cesty do Irska.
 • Promotér si vyhrazuje právo ověřit všechny informace o každém účastníkovi soutěže, vítězi nebo o hostech vítěze.

Jak se přihlásit do Propagační akce?

 • Pro přihlášení do Propagační akce musí účastníci odpovědět na aktuální otázku na facebookových stránkách Tullamore D.E.W. : „Napiš, proč bys chtěl vzít své tři přátele do Irska“. Odpovědi musí být uvedené jako poznámka pod úpravou statusu, který obsahuje otázku. Odpovědi musí být doručeny a zveřejněny během trvání Propagační akce.
 • Žádný nákup není pro účast v soutěži nutný.
 • Jedna osoba může do soutěže připojit pouze jeden příspěvek. Více příspěvků se bude považovat za jeden příspěvek a v případě opakovaného zneužívání tohoto postupu dojde k okamžitému vyloučení příslušného účastníka ze soutěže.
 • Příspěvky třetích osob, opakované příspěvky nebo příspěvky provedené obchodními zástupci nebudou akceptovány.
 • Pokyny pro přihlášení do soutěže se považují za součást těchto podmínek a v případě účasti v \Propagační akci se má za to, že všichni účastníci s těmito podmínkami souhlasí a jsou jimi vázáni. Tato pravidla soutěže musí dodržovat i hosté vítěze.
 • Jakékoliv poznámky nebo materiály, jež jsou uvedeny v příspěvku a lze je považovat za hrubé, urážlivé, hanlivé nebo znevažující, budou z facebookové stránky Tullamore D.E.W. odstraněny a zároveň dojde k vyloučení účastníka, který je připojil ze soutěže.
 • Nedovolují se žádné příspěvky, které doporučují nebo podporují nezodpovědné pití/chování nebo nezákonné aktivity.
 • Promotér si vyhrazuje právo pro své týmy na sociálních médiích vyloučit jakékoliv příspěvky, fotografie nebo materiály z propagační akce, jež by bylo možné považovat za jakýmkoliv způsobem navádějící, obscénní, urážlivé, sprosté, explicitní, rasistické, hanlivé, nezákonné nebo hrubé.
 • Příspěvky nesmí obsahovat značku žádné třetí osoby nebo konkurenta promotéra a nesmí obsahovat názvy, loga a/nebo jiné materiály třetích osob, ani k nim nesmí odkazovat.
 • V příspěvcích by se nemělo hovořit o nikom, kdo má méně než 25 let.
 • Promotér si vyhrazuje právo kontaktovat účastníka nebo jinou osobu uvedenou v příspěvku účastníka na Facebooku a požádat o vysvětlení nebo ověření, pokud to bude nutné.
 • Hosté vítěze soutěže musí být rovněž občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Irska, Bulharska, Estonska, Lotyšska, Litvy, České republiky, Slovenska a Kanady (kromě občanů provincie Quebec) a musí mít víc než 18 let. Bude se požadovat potvrzení o bydlišti a věku.

Co je a co není součástí ceny pro vítěze soutěže?

 • Cena zahrnuje:
  • Zpáteční letenky v ekonomické třídě pro vítěze a jeho tři hosty, aby mohli společně cestovat do Dublinu v Irsku z nejbližšího většího letiště v zemi, kde bydlí vítěz.
  • Cesta do likérky Tullamore z letiště v Dublinu a cesta z likérky do hotelu.
  • Dva noclehy (jeden nocleh v Dublinu, jeden nocleh v Tullamore) pro vítěze a jeho tři hosty, každý den včetně snídaně, minimálně v tříhvězdičkovém hotelu.
 • Promotér zajistí letenky a ubytování (termín bude závist na volných kapacitách) a:
  • vše musí zajistit cestovní kancelář, kterou vybere promotér;
  • u letecké společnosti podle výběru promotéra; a
  • vše musí být rezervováno minimálně třicet (30) dnů před plánovaným datem cesty.
 • Jakmile letenky a ubytování pro vítěze a jeho hosty potvrdí cestovní kancelář, kterou zvolí promotér (za promotéra), nebudou možné žádné změny.
 • Výlet bude realizován ve dnech, které bude vyhovovat promotérovi, v každém případě se musí konat před datem 31. 8. 2016, mimo období vánoc, 1. ledna, velikonoc a státních svátků. Jestliže výlet nebude realizovaný do data 31. 8. 2016, vítěz ztratí právo na jeho realizaci.
 • Vítěz a jeho hosté musí uhradit výdaje související s výletem, které podle těchto pravidel nejsou součástí ceny pro vítěze soutěže a jeho hosty, , např. daně (jiné než související s leteckou přepravou), místní dopravu (např. taxi a autobusy), cestovní pojištění a spropitné.
 • Vítěz a jeho hosté mají povinnost předložit doklad, který prokazuje, že mají pro výlet uzavřené dostatečné cestovní pojištění.
 • Vítěz a jeho hosté musí uhradit výdaje na svou cestu z domova na letiště, ze kterého odlétají a na cestu zpět domů z letiště po návratu.
 • Promotér nepřebírá odpovědnost za žádné okolnosti, které způsobí, že vítěz a/nebo jeho hosté se nemohou zúčastnit cesty v určený den.

 

Kdy je uzávěrka soutěže?

 • Uzávěrka pro příspěvky, které musí být doručeny promotérovi, je 25. březen 2016, 17.00 GMT (čas v UK).
 • Rozhodnutí promotéra, zda příspěvek byl doručený včas, je konečné.

Jak bude vybrán vítěz soutěže?

 • Vítězem soutěže bude účastník, který poskytne nejzajímavější příspěvek v rámci propagační akce, a to tak, že odpoví na soutěžní otázku na facebookových stánkách Tullamore D.E.W.
 • Vítěze soutěže vybere nezávislý posuzovatel nebo porota, jejímž členem bude nezávislý člen (jejich rozhodnutí budou ve všech ohledech konečná), ze všech platně doručených a zveřejněných příspěvků, které budou obdrženy před datem uzávěrky soutěže
 • Vítěz soutěže bude vybrán 31. března 2016.

Jak bude vítěz soutěže informován?

 • Promotér se bude přiměřeně snažit informovat vítěze soutěže prostřednictvím zprávy pod původním příspěvkem na Facebooku do 5. dubna 2016, 11.59 GMT (čas v UK).
 • Vítěz musí odpovědět na toto oznámení v souladu s pokyny promotéra do 7 dnů, nebo bude automaticky ze soutěže vyloučený a bude vybrán jiný vítěz soutěže.
 • Promotér si vyhrazuje právo opakovat tento proces výběru vítěze soutěže tolikrát, kolikrát to bude nutné.
 • Pokud bude vítěz soutěže souhlasit, promotér jej může oznámit na facebookových stránkách Tullamore D.E.W.

Kdy bude oznámený vítěz soutěže?

 • Celé jméno a hrabství (okres) vítěze soutěže bude možné zjistit po výběru vítěze, a to tak, že zašlete oznámkovanou obálku s vaší adresou, vaším požadavkem a názvem propagační akce na tuto adresu: William Grant & Sons Irish Brands Limited at 4th Floor, Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland, do 3 měsíců od data uzávěrky soutěže.

Další informace...

Publicita po propagační akci

 • Od vítěze a jeho hostů je možné požadovat, aby se v souvislosti s propagační akcí účastnili rozumné publicity soutěže a značky Tullamore D.E.W.. Vítěz a jeho hosté souhlasí s tím, že promotér bude mít právo bez další platby nebo povolení použít jejich jméno a jméno hrabství (okresu), které je uvedené jako místo, odkud byl příspěvek do propagační akce odeslán, za účelem oznámení vítěze a pro související reklamní účely.
 • Účastí v propagační akci účastníci udělují promotérovi povolení (licenci) a bezplatné, trvalé, celosvětově platné, nezrušitelné právo s právem udělit podlicence na užívání, reprodukování, změnu, úpravu, zveřejnění a uvedení jejich příspěvku pro jakékoliv účely v médiích, bez náhrady, omezení užívání, příslušenství nebo odpovědnosti. Účastníci souhlasí s tím, že nebudou uplatňovat morální práva na toto užívání.

Náhradní cena

 • Není možné poskytnout náhradní cenu v soutěži, a vítěz nemůže postoupit svou cenu jiné osobě.
 • Ve výjimečných případech má promotér právo podle svého uvážení poskytnout náhradní cenu v soutěži, podobné nebo větší hodnoty.
 • Neexistuje finanční náhrada ať celé ceny v soutěži nebo její části.

Ochrana osobních údajů

 • Promotér použije pouze osobní údaje, které poskytnou účastníci soutěže (např. jméno, adresu, telefonní číslo, údaje z pasu) v souladu s Politikou ochrany soukromí, která je k dispozici zde: https://www.tullamoredew.com/en-gb/privacy-policy

Ochrana značky

 • Během propagační akce a po jejím skončení vítěz a jeho hosté nesmějí dělat nic, co by mohlo podle rozumného názoru promotéra poškodit dobré jméno promotéra nebo jeho partnerů, nebo značky Tullamore D.E.W..
 • Všechny příspěvky zaslané do soutěže se stávají majetkem promotéra a žádný příspěvek nebude vrácený.

Promotér

 • Promotérem je společnost William Grant & Sons Irish Brands Limited.
 • Rozhodnutí promotéra je ve všech ohledech konečné a závazné.
 • Promotér má právo odmítnout udělit cenu někomu, o kom si oprávněně myslí, že porušil tato pravidla Propagační akce.
 • Promotér nemá žádnou odpovědnost, pokud se některý příspěvek/nárok ztratí, zpozdí, je chybně adresovaný, zničený nebo nekompletní, nebo pokud nemůže být doručený z technických, doručovacích nebo jiných důvodů.
 • V případě, že dojde k situaci mimo rozumnou kontrolu promotéra, nebo v jiných případech, kdy podvod, zneužití a/nebo chyba (lidská nebo počítačová) bude (nebo může) mít vliv na řádné provádění této propagační akce nebo na udělení ceny, a to pouze za okolností, kdy to bude nevyhnutelné, promotér si vyhrazuje právo v jakékoliv fázi propagační akci či podmínky zrušit nebo změnit, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníky, aby předešel nepříjemným zklamáním.
 • Promotér si vyhrazuje právo ověřit všechny příspěvky, včetně, ale ne výhradně, žádosti o adresu a osobní údaje (které musí být poskytnuty do 14 dnů) a odmítnout udělit cenu, zrušit právo na cenu a/nebo odmítnout další účast v Propagační akci a vyloučit účastníka, pokud existují rozumné důvody k tomu, aby věřil, že došlo k porušení těchto pravidel (nebo jejich ducha), nebo pokud účastník získal nepatřičnou výhodu během účasti v Propagační akci, nebo pokud účastník vyhrál soutěž použitím podvodných prostředků. Promotér bude konečným rozhodcem, co se týče všech rozhodnutí v rámci soutěže a tato rozhodnutí budou závazná a konečná, a v souvislosti s těmito rozhodnutími nebude poskytována žádná korespondence.
 • V rozsahu, který povoluje zákon, promotér nemá odpovědnost za utrpěné škody, vzniklé osobám nebo na majetku, které mohly přímo nebo nepřímo vzniknout z účasti účastníka v propagační akci, nebo z účasti vítěze a jeho hostů na výletě, který je hlavní cenou.
 • V případě rozporu nebo neshody těchto pravidel soutěže s jakýmikoliv jinými informacemi, včetně reklamních nebo propagačních materiálů, jsou určující tato pravidla. Ponechte si jejich kopii pro vaši informaci.
 • Tato propagační akce není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná nebo řízená Facebookem, ani není s Facebookem jakýmkoliv způsobem spojená. Účastníci vědí, že tuto propagační akci realizuje promotér a poskytují své informace promotérovi, ne Facebooku.
 • Promotér podporuje rozumné pití a doporučuje konzumentům alkoholu, aby se seznámili s www.pijsrozumem.cz, kde na toto téma najdou více informací.