Veebitingimused

Sissejuhatus

 • Siin on Tullamore D.E.W. auhinnamängu tingimused. Mängus võib võita ehedaid kogemusi pakkuva reisi Iirimaale, mille juurde kuulub külaskäik Tullamore'i viskitehasesse.

Mis on auhinnamäng?

 • Auhinnamäng on võistlus, mille võitjale on välja pandud allpool kirjeldatud auhind („Auhinnamäng” ).

Mis on auhinnaks?

 • Auhind antakse ühele võitjale ja võitja kolmele külalisele. Auhinnaks on ehedaid kogemusi pakkuv reisi Iirimaale, mille juurde kuulub külaskäik Tullamore'i viskitehasesse („Auhind” ). Auhinnamängus on kokku üks auhind.

Kes võivad mängida?

 • Auhinnamäng on igaühele, kes on a) Ühendkuningriigi, Bulgaaria, Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia või Kanada (välja arvatud Quebec) elanik; b) vähemalt 18-aastane (Kanada elanike jaoks on vanusepiir 19 eluaastat). Nõutakse vanuse ja elukoha tõendamist.
 • Mängus ei ole lubatud osaleda ettevõtte William Grant & Sons („Mängu korraldaja” ) või mängu korraldajaga samasse ettevõtete gruppi kuuluva mis tahes ettevõtte töötajatel ja nende pereliikmetel, nende agentidel või mängu korraldajaga tööalaselt seotud inimestel („Kaastöötajad” ).
 • Mängu korraldaja lubab igal inimesel teha mängu jooksul ainult ühe vastuspostituse.
 • Auhinna kättesaamiseks peab võitjal ja võitja kaaslastel olema kehtivad passid, mis kehtivad reisi kuupäeval veel vähemalt kuus kuud, viisad ja muud sihtkohta reisimiseks vajalikud reisidokumendid.
 • Mängu korraldajal on õigus kontrollida iga osaleja, võitja või võitja külaliste kõiki andmeid.

Kuidas auhinnamängus osaleda?

 • Mängus osalemiseks peavad osaleda soovijad vastama postitusele Tullamore D.E.W. Facebooki lehel/lehtedel: „Loetle põhjused, miks sa tahad oma kolm sõpra Iirimaale viia.” Vastused tuleb anda kommentaarina küsimust sisaldava postituse (status update) all. Vastused tuleb esitada ajal, mil auhinnamäng on avatud.
 • Midagi osta ei ole vaja.
 • Lubatud on ainult üks postitus inimese kohta. Mitut postitust käsitatakse ühe postitusena ja selle tingimuse korduv rikkumine toob kaasa kohese diskvalifitseerimise.
 • Kolmandate isikute postitused, mitu postitust või agentide esitatud vastuspostitused ei ole vastuvõetavad.
 • Osalemispostituse juhised on osa mängutingimustest ja auhinnamängus osalemisega kinnitavad kõik osavõtjad, et nõustuvad käesolevate tingimustega ja et need tingimused on neile siduvad. Ka võitja külalised peavad neid reegleid järgima.
 • Tullamore D.E.W. eemaldab postitustes olevad kommentaarid või materjalid, mis on solvavad, teotavad, ebaseaduslikud või halvustavad või vulgaarse keelekasutusega. Facebooki leht või lehed ja postituse teinud osaleja diskvalifitseeritakse.
 • Sisestused, mis julgustavad või õhutavad vastutustundetut joomist/käitumist või ebaseaduslikku tegevust, ei ole lubatud.
 • Mängu korraldajal on õigus teavitada oma sotsiaalmeedia töötajaid kõigist auhinnamängus saadud postitustest, fotodest või materjalidest või kõigist mängus osalemiseks tehtud postitustest, mida võib pidada rõvedaks, laimavaks, labaseks, paljastavaks, rassistlikuks, solvavaks, ebaseaduslikuks või muul viisil solvavaks.
 • Vastuspostitused ei tohi sisaldada ühtegi kolmanda isiku brändi või mängu korraldaja konkurendi brändi ega viidata sellistele brändidele. Samuti ei tohi postituses olla ühtegi kolmanda isiku nime, logo ja/või kaubamärki ega viiteid neile.
 • Postitustes ei tohi olla viiteid alla 25- aastastele isikutele.
 • Mängu korraldajal on õigus võtta ühendust osalejaga või mis tahes muu kolmanda isikuga, kellele viidatakse osaleja Facebooki tehtud postituses, et küsida vajaduse korral lisaselgitusi või kontrollida.
 • Võitja külalised peavad samuti olema Ühendkuningriigi, Iirimaa, Bulgaaria, Eesti, Läti, Leedu, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia või Kanada (välja arvatud Quenec) elanikud ja vähemalt 18-aastased. Nõutakse vanuse ja elukoha tõendamist.

Mida auhind sisaldab ja mida see ei sisalda?

 • Auhind sisaldab järgmist:
  • säästuklassi (economy class) edasi-tagasi lend võitjale ja tema külalistele ühiseks reisiks Iirimaale Dublinisse võitja elukohariigi lähimast suurest lennujaamast.
  • Reist Tullamore'i viskivabrikusse Dublini lennujaamast ja reis viskivabrikust hotelli.
  • Kaks ööd majutust (üks öö Dublinis, üks öö Tullamore'is) võitjale ja tema külalistele, sealhulgas hommikusöök iga päev vähemalt kolmetärnilises hotellis.
 • Lennud ja majutuse organiseerib mängu korraldaja (mis sõltub vabade kohtade olemasolust) ja o
  • seda teeb mängu korraldaja valitud reisibüroo või seda tehakse mängu korraldaja valitud reisibüroo kaudu;
  • mängu korraldaja valitud lennuettevõtjaga ning
  • reis tuleb broneerida vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne soovitud reisikuupäeva.
 • Kui mängu korraldaja (või mängu korraldaja nimel) valitud reisibüroo on lennud ja majutuse kinnitanud, siis muudatusi enam teha ei saa.
 • Reis tehakse mängu korraldajale sobival kuupäeval, välja arvatud riigipühad, ja igal juhul tuleb see teha enne 31. augusti 2016. Kui reisi ei tehta enne 31. augusti 2016, ei ole võitjal enam õigust reisile.
 • Võitja ja võitja külalised kannavad kõik reisiga seotud kulud, mida ei ole nendes eeskirjades auhinnas sisalduvate kuludena nimetatud, näiteks maksud (muud maksud kui lennutranspordiga seotud maksud), maapealne transport (näiteks taksod ja bussid) reisikindlustus ja lisatasud.
 • Võitja ja võitja külalised peavad tõendama, et neil on olemas piisav reisikindlustus.
 • Võitja ja võitja külalised korraldavad ise transpordi oma kodust lennujaama, kust lend väljub, ja tagasi tulles transpordi lennujaamast koju.
 • Mängu korraldaja ei vastuta asjaolude eest, mille tõttu võitja ja/või võitja külalised ei saa broneeritud kuupäeval reisida.

Mis on lõppkuupäev?

 • Mängu korraldajale vastuspostituste tegemise lõppkuupäev on 25. märts 2016 kell 17.00 GMT (Ühendkuningriigi aja järgi).
 • Mängu korraldaja otsus selle kohta, kas postitus saabus õigel ajal, on lõplik.

Kuidas valitakse võitja?

 • Võitja on osaleja, kes annab kõige huviavama vastuse, liitudes auhinnamänguga, kirjutades vastuse postitusele Tullamore D.E.W. Facebooki lehel/lehtedel.
 • Auhinnavõitja valib sõltumatu kohtunik või žürii, kuhu kuulub üks sõltumatu liige (kelle otsused on igas mõttes lõplikud) kõigi eeskirjade kohaselt ja enne lõppkuupäeva saabunud postituste hulgast.
 • Võitja valitakse 31. märtsil 2016.

Kuidas võitjat teavitatakse?

 • Mängu korraldaja teeb mõistlikke jõupingutusi, et teavitada võitjat, postitades sõnumi tema Facebookis tehtud algse vastuspostituse alla hiljemalt 5. aprillil 2016 kell 23.59 GMT (Ühendkuningriigi aja järgi).
 • Võitja peab vastama sellele teatele juhiste kohaselt 7 päeva jooksul või ta diskvalifitseeritakse automaatselt ja valitakse teine võitja.
 • Mängu korraldajal on õigus seda protsessi korrata nii mitu korda kui vaja.
 • Kui võitja on nõus, võib mängu korraldaja võitja välja kuulutada Tullamore D.E.W. Facebooki lehel/lehtedel.

Millal võitja välja kuulutatakse?

 • Võitja täisnime ja riigi võib teada saada pärast otsuse tegemise kuupäeva, saates oma taotluse, lisaks margi ja oma aadressiga ümbriku (tasutud postimaksuga ümbrik vastuse saatmiseks) mängu korraldaja nimele aadressil William Grant & Sons Irish Brands Limited at 4th Floor, Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland kolme kuu jooksul alates lõppkuupäevast.

Muu teave

Hilisem reklaam

 • Võitjal ja võitja külalistel tuleb võib-olla osaleda auhinnamänguga seotud mõistlikus reklaamis. Võitja ja võitja külalised on nõus, et mängu korraldajal on õigus kasutada nende nime ja auhinnamängus esitatud elukohariiki võitja väljakuulutamise eesmärgil ja seotud reklaamieesmärkidel.
 • Auhinnamängus osalemisega annavad osalejad mängu korraldajale loa ning eksklusiivse, tasuta, tähtajatu, ülemaailmse, tühistamatu ja edasiantava õiguse kasutada, reprodutseerida, muuta, kohandada, avaldada ja näidata nende postitust mis tahes eesmärgil mis tahes meedias ilma hüvitiseta, kasutamis-, omistamis- või vastutuspiiranguta. Osalejad nõustuvad loobuma kõigist moraalsetest õigustest seoses sellise kasutamisega.

Auhinna asendamine

 • Auhinna asendamine või edasiandmine võitja poolt ei ole lubatud.
 • Mängu korraldajal on õigus asendada auhind erandlikus olukorras omal valikul sarnase või suurema väärtusega auhinnaga.
 • Auhinda ei saa ei tervenisti ega osaliselt rahas välja võtta.

Teie privaatsus

 • Mängu korraldaja kasutab ainult osalejate esitatud isikuandmeid (näiteks nimi, aadress, telefoninumber, passiandmed) kooskõlas oma privaatsuseeskirjadega, millega saab tutvuda klõpsates siin: https://www.tullamoredew.com/en-gb/privacy-policy

Kaubamärgi kaitse

 • Võitja ja võitja külalised ei tohi teha midagi, mis võiks mängu korraldaja mõistliku arvamuse kohaselt kahjustada mängu korraldaja või tema kaastöötajate mainet enne käesolevat auhinnamängu, selle ajal või pärast seda.
 • Kõik vastuspostitused muutuvad mängu korraldaja omandiks ja neid ei tagastata.

Mängu korraldaja

 • Mängu korraldaja on William Grant & Sons Irish Brands Limited.
 • Mängu korraldaja otsus käesoleva auhinnamängu mis tahes aspekti kohta on lõplik ja siduv.
 • Mängu korraldajal on õigus keelduda auhinna andmisest inimesele, kes on tema põhjendatud arvamuse kohaselt käesolevaid eeskirju rikkunud.
 • Mängu korraldaja ei vastuta ühegi postituse/sisestuse eest, mis on läinud kaduma, jäänud hiljaks, valesse kohta sisestatud, vigane või mittetäielik või mida ei saa edastada tehnilistel või mis tahes muudel põhjustel.
 • Olukorras, mille üle mängu korraldajal puudub mõistlik kontroll, või kui tegemist on pettuse, väärkasutuse ja/või (inimliku või arvuti) veaga, mis mõjutab või võib mõjutada käesoleva auhinnamängu korrakohast toimimist või auhinna väljaandmist, ning ainult olukorras, kus see on vältimatu, on mängu korraldajal õigus tühistada auhinnamäng või muuta selle tingimusi mängu mis tahes etapis, kuid ta püüab alati vähendada selle mõju osalejatele, et vältida tarbetut pettumust.
 • Mängu korraldajal on õigus kontrollida kõiki vastuspostitusi, sealhulgas küsida aadressi ja isikuandmeid (mis tuleb esitada 14 päeva jooksul) ja keelduda auhinna andmisest või tühistada auhinna saamise õigus ja/või keelata edasine osalemine auhinnamängus ja osaleja diskvalifitseerida, kui on põhjendatult alust arvata, et osaleja on rikkunud auhinnamängu tingimusi (või selle meelsust) või kui osaleja on saanud ebaõiglase eelise auhinnamängus osalemisel või võitnud auhinna pettusega. Mängu korraldaja on selliste otsuste lõplik langetaja ning tema otsused on siduvad ning selle sätte üle edasist kirjavahetust või suhtlust ei toimu.
 • Seadusega lubatud ulatuses on mängu korraldaja vabastatud vastutusest mis tahes inimestele tekkinud või varalise kahju eest, mis võib olla kas otseselt või kaudselt tingitud osaleja auhinnamängus osalemisest või võitja ja tema külaliste auhinna kasutamisest.
 • Käesolevad tingimused on mis tahes konflikti või vastuolu korral ülimuslikud mis tahes muu teabe ees, sealhulgas reklaam- või turundusmaterjalid. Hoidke tingimuste koopia teabeallikana alles.
 • Facebook ei sponsi, toeta ega halda seda auhinnamängu mingil viisil. Osalejad mõistavad, et auhinnamängu korraldab mängu korraldaja, ning et osalejad annavad teavet mängu korraldajale, mitte Facebookile.
 • Mängu korraldaja toetab mõõdukust alkoholi tarvitamisel ja soovitab tarbijatel lugeda lähemalt aadressil http://www.drinkaware.co.uk/.