Nuostatos ir sąlygos internetui

Įžanga

 • Čia pateikiamos „Tullamore D. E. W.“ konkurso, kurio metu galite laimėti kelionę į Airiją ir susipažinti su autentiška airiška kultūra bei apsilankyti Tullamore Distilerijoje, taisyklės.

Kas yra skatinimo akcija?

 • Tai – konkursas žemiau aprašytam prizui laimėti (Skatinimo akcija).

Koks prizas?

 • Prizas – kelionė laimėtojui ir trims jo svečiams į Airiją, kurios metu jie galės susipažinti su autentiška airiška kultūra bei apsilankyti Talamoro distiliavimo gamykloje („Prizas“). Visos Skatinamosios akcijos metu skiriamas tik vienas Prizas.

Kas gali dalyvauti?

 • Skatinimo akcijoje gali dalyvauti bet kuris asmuo, kuris a) yra Jungtinės Karalystės, Bulgarijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Čekijos, Slovakijos ir Kanados (išskyrus Kvebeką) gyventojas ir b) yra sulaukęs 18 metų amžiaus (Kanados gyventojams taikomas 19 metų cenzas). Bus prašoma pateikti gyvenamąją vietą ir amžių patvirtinančius dokumentus.
 • Skatinimo akcijoje negali dalyvauti „William Grant & Sons‟ (Skatinimo akcijos rengėjo) ar kitos įmonės, priklausančios tai pačiai įmonių grupei kaip ir Skatinimo akcijos rengėjas, įmonės darbuotojai, jų artimiausi šeimos nariai ir atstovai ar kiti asmenys, profesinėje srityje susiję su Skatinimo akcija (Bendradarbiai).
 • Vienam asmeniui atsakymą pateikti leidžiamą tik vieną kartą.
 • Norėdami atsiimti prizą, laimėtojas ir jo svečiai privalo pateikti pasus, kelionės dieną galiojančius dar bent šešis mėnesius, vizas ir kitus kelionės dokumentus, būtinus vykstant į nurodytą vietą.
 • Skatinimo akcijos rengėjas pasilieka teisę patikrinti bet kurio konkurso dalyvio, laimėtojo ar jo svečių informaciją.

Kaip dalyvauti Skatinimo akcijoje?

 • Dalyviai privalo atsakyti į „Tullamore D.E.W.“ „Facebook“ puslapyje (-iuose) pateiktą klausimą: „Nurodykite, kodėl norėtume nukeliauti į Airiją su trimis savo draugais?“ Atsakymai turi būti pateikiami iki Skatinimo akcijos pabaigos komentaruose po būsenos atnaujinimu.
 • Nereikia nieko pirkti.
 • Vienas asmuo gali pateikti tik vieną atsakymą; jei jų daugiau, jie skaičiuojami kaip vienas. Piktybiškai šio nurodymo nesilaikantis dalyvis nedelsiant diskvalifikuojamas.
 • Įrašai, kuriuose minimos trečios šalys, atstovų patalpinti įrašai ar pakartotiniai įrašai neužskaitomi.
 • Dalyvavimo taisyklės yra konkurso nuostatų ir sąlygų dalis; dalyvaudami Skatinimo akcijoje, dalyviai bei jų svečiai privalo sutikti su šiomis nuostatomis ir sąlygomis bei jų laikytis.
 • Dalyvio įraše esantys įžeidžiantys, užgaulūs, neteisėti, žeminantys ar nešvankūs komentarai ir turinys šalinami iš „Tullamore D.E.W.“ „Facebook“ puslapio (-ių), o dalyvis diskvalifikuojamas.
 • Įrašai, skatinantys neatsakingą gėrimą, elgesį arba nelegalius veiksmus, draudžiami.
 • Skatinimo akcijos rengėjas pasilieka teisę pranešti apie savo socialiniuose tinkluose patalpintus su Skatinimo akcija susijusius ar kitus įrašus, nuotraukas ar turinį, jei šie yra pernelyg atviri, nepadorūs, šmeižikiški, nešvankūs, rasistiniai, užgaulūs, neteisėti ar kitaip įžeidžiantys.
 • Įrašuose negali būti minimas trečiosios šalies prekės ženklas ar Skatinimo akcijos rengėjo konkurentas, juose negali būti pateikiama trečiųjų šalių pavadinimų, logotipų ir (arba) prekės ženklų.
 • Įrašuose neturėtų būti minimas jaunesnis nei 25 metų asmuo.
 • Skatinimo akcijos rengėjas pasilieka teisę susisiekti su dalyviu ar dalyvio „Facebook“ įraše minima trečiąja šalimi, jei iškils būtinybė patikslinti ar patikrinti pateikiamą informaciją.
 • Laimėtojo svečiai taip pat privalo būti vyresni nei 18 metų Jungtinės Karalystės, Airijos, Bulgarijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Čekijos, Slovakijos ar Kanados (išskyrus Kvebeką) gyventojai. Jų bus prašoma pateikti gyvenamąją vietą ir amžių patvirtinančius dokumentus.

Kas sudaro Prizą?

 • Prizą sudaro:
  • ekonominės klasės skrydis laimėtojui ir jo svečiams į Dubliną, Airiją, iš artimiausio didesnio oro uosto laimėtojo šalyje ir skrydis atgal;
  • kelionė į Tullamore Distileriją iš Dublino oro uosto ir iš gamyklos į viešbutį;
  • dviejų naktų nakvynė bent trijų žvaigždučių viešbutyje (viena Dubline, kita Tullamore) laimėtojui ir jo svečiams, įskaitant pusryčius abu rytus.
 • Už skrydžius ir apgyvendinimą atsakingas Skatinimo akcijos rengėjas. Turėkite omenyje, kad:
  • kelionė organizuojama Skatinimo akcijos rengėjo paskirto kelionės agento arba per jį;
  • vežėją parenka Skatinimo akcijos rengėjas;
  • kelionė turi būti užsakoma bent trisdešimt (30) dienų iki išvykimo datos.
 • Skrydžius ir apgyvendinimą patvirtinus Skatinimo akcijos rengėjo paskirtam kelionės agentui (Skatinimo akcijos rengėjo vardu), keitimai nebegalimi.
 • Kelionė organizuojama Skatinimo akcijos rengėjui tinkamomis datomis, ji privalo įvykti iki 2016-08-31, į šį terminą neįskaičiuojamos Kalėdos, Naujieji metai, Velykos ir oficialios nedarbo dienos (angl. Bank holidays). Jei laimėtojas kelione nepasinaudoja iki 2016-08-31, jis jos netenka.
 • Laimėtojas ir jo svečiai patys susimoka už visas taisyklėse nenurodytas kelionės išlaidas, pvz., mokesčius (išskyrus kelionių oru mokesčius), kelionių žeme išlaidas (pvz., taksi ir autobusai), kelionės draudimą, arbatpinigius.
 • Laimėtojo ir jo svečių bus prašoma pateikti patvirtinimus, kad jie yra tinkamai apdrausti kelionės draudimu.
 • Laimėtojai ir laimėtojo svečiai patys rūpinasi kelione iš namų į oro uostą ir iš oro uosto į namus.
 • Jei dėl kokių nors aplinkybių laimėtojas ir (arba) jo svečiai numatytomis dienomis negali vykti į kelionę, Skatinimo akcijos rengėjas už tai neatsako.

Kokia yra konkurso pabaigos data?

 • Paskutinė atsakymo pateikimo data yra 2016 m. kovo 25 d. 17.00 val. (JK laiku).
 • Ar atsakymas buvo pateiktas laiku, sprendžia Skatinimo akcijos rengėjas.

Kaip išrenkamas laimėtojas?

 • Laimėtoju tampa dalyvis, pateikęs įdomiausią atsakymą į „Tullamore D. E. W.“ „Facebook“ puslapyje (-iuose) užduotą klausimą.
 • Prizo laimėtoją iš visų pagal taisykles iki numatytos galutinės datos pateiktų atsakymų išrenka nepriklausomas teisėjas ar teisėjų komisija, kuriai priklauso vienas nepriklausomas narys (jo sprendimai galutiniai).
 • Laimėtojas renkamas 2016 m. kovo 31 d.

Kaip laimėtojui pranešama apie laimėjimą?

 • Skatinimo akcijos rengėjas pagal savo galimybes stengiasi informuoti nugalėtoją apie laimėjimą žinute po pradiniu įrašu „Facebook“ socialiniame tinkle iki 2016 m. balandžio 5 d. 23.59 val. (JK laiku).
 • Laimėtojas privalo per 7 dienas atsakyti į žinutę kaip nurodyta, kitu atveju jis diskvalifikuojamas ir renkamas kitas laimėtojas.
 • Šią procedūrą Skatinimo akcijos rengėjas gali kartoti tiek kartų, kiek būtina.
 • Laimėtojui sutikus, jis paskelbiamas „Tullamore D. E. W.“ „Facebook“ puslapyje (-iuose).

Kada skelbiamas laimėtojas?

 • Laimėtojo vardą ir pavardę bei gyvenamąją vietovę galima sužinoti per 3 mėnesius nuo konkurso pabaigos datos atsiunčiant voką su atgaliniu adresu, patikslinant savo prašymą ir nurodant Skatinimo akcijos pavadinimą, adresu: „William Grant & Sons Irish Brands Limited“ at 4th Floor, Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland.

 

Kita...

Duomenų naudojimas akcijai pasibaigus

 • Laimėtojas ir jo svečiai gali būti paprašyti prisidėti viešinant Skatinimo akciją. Laimėtojas ir jo svečiai sutinka su tuo, kad Skatinimo akcijos rengėjas turi teisę, papildomai už tai neatlygindamas ir neprašydamas leidimo, naudoti jų vardus ir pavardes bei gyvenamąją vietovę skelbdamas laimėtoją arba reklaminiais tikslais.
 • Dalyvaudami Skatinimo akcijoje, dalyviai neribotam laikui suteikia jos rengėjui išskirtinę, neatlyginamą, visuotinę, neatšaukiamą ir sublicencijuojamą teisę naudoti, dauginti, keisti, adaptuoti, skelbti ir viešinti jų įrašą žiniasklaidoje, už tai neatlyginant, neribojant naudojimo, nepriskiriant autorystės ir neprisiimant jokios atsakomybės. Dalyviai sutinka nereikšti jokių su tuo susijusių moralinių teisių.

Prizo keitimas

 • Prizą keisti ar jį perleisti draudžiama.
 • Susiklosčius ypatingoms aplinkybėms, Skatinimo akcijos rengėjas pasilieka teisę savo nuožiūra pakeisti Prizą panašios ar didesnės vertės prizu.
 • Galimybės gauti Prizą ar jo dalį grynaisiais nėra.

Jūsų privatumas

 • Skatinimo akcijos rengėjas naudoja tik dalyvių pateiktus asmeninius duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, paso duomenis) ir laikosi Privatumo politikos principų, kuriuos rasite paspaudę https://www.tullamoredew.com/en-gb/privacy-policy.

Prekės ženklo apsauga

 • Laimėtojui ir jo svečiams Skatinimo akcijos metu, prieš ir po jos draudžiama imtis veiksmų, kurie, Skatinimo akcijos rengėjo pagrįsta nuomone, galėtų pakenkti Skatinimo akcijos rengėjo ar Bendradarbių reputacijai.
 • Visi konkursui pateikti įrašai tampa Skatinimo akcijos rengėjo nuosavybe ir yra negrąžinami.

Skatinimo akcijos rengėjas

 • Skatinimo akcijos rengėjas yra „William Grant & Sons Irish Brands Limited“.
 • Visi su šia Skatinimo akcija susiję Skatinimo akcijos rengėjo sprendimai yra galutiniai ir saistantys.
 • Skatinimo akcijos rengėjas turi teisę atsisakyti suteikti Prizą asmeniui, kuris, pagrįsta jo nuomone, pažeidė konkurso taisykles.
 • Skatinimo akcijos rengėjas neatsako už pasimetusį, vėluojantį, ne ten nukreiptą, sugadintą ar nepilną įrašą ar skundą, kuris negali pasiekti savo tikslo dėl techninių, pristatymo ar kitų kliūčių.
 • Tokiu atveju, kai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir (arba) klaidos (žmogaus ar kompiuterio) ar kitų nuo Skatinimo akcijos rengėjo nepriklausančių aplinkybių sutrinka ar gali sutrikti sklandus šios Skatinimo akcijos vykdymas ar Prizo teikimas, Skatinimo akcijos rengėjas, neturėdamas kitos išeities, gali bet kuriuo metu nutraukti akciją ar pakoreguoti jos nuostatas ir sąlygas, tačiau visuomet stengiamasi užtikrinti, kad dalyviai nukentėtų kuo mažiau ir taip būtų išvengta nusivylimo.
 • Skatinimo akcijos rengėjas pasilieka teisę patikrinti visus dalyvius, įskaitant, bet neapsiribojant prašymu per 14 dienų pateikti savo adresą ir asmeninius duomenis bei teise atsisakyti įteikti Prizą ar atimti teisę laimėti Prizą ir (arba) toliau dalyvauti Skatinimo akcijoje bei diskvalifikuoti dalyvį, jei pagrįstai manoma, kad buvo nusižengta konkurso nuostatoms ir sąlygoms (ar jų esmei) arba jei dalyvis turėjo neteisėtą pranašumą prieš kitus dalyvius ar laimėjo apgaulės būdu. Priimant šiuos sprendimus, pagrindinis teisėjas yra Skatinimo akcijos rengėjas, jo sprendimai yra galutiniai, saistantys, į pretenzijas nereaguojama.
 • Skatinimo akcijos rengėjas neatsako už dalyvių patirtus sužalojimus ar turtui padarytą žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su dalyvavimu konkurse arba laimėta kelione, išskyrus teisės aktuose nustatytus apribojimus.
 • Kilus konfliktams ar esant neatitikčiai su kita įmonės pateikiama informacija, įskaitant reklamos medžiagą, pirmenybė teikiama konkurso nuostatoms ir sąlygoms. Neišmeskite savo egzemplioriaus – informacijos gali prireikti.
 • „Facebook“ neremia ir neadministruoja šios Skatinimo akcijos, ji niekaip nėra susijusi su šiuo socialiniu tinklu. Dalyviai supranta, kad Skatinimo akciją organizuoja Skatinimo akcijos rengėjas, ir informacija teikiama jam, o ne „Facebook“.
 • Skatinimo akcijos rengėjas įspėja gerti atsakingai ir kviečia pasiskaityti daugiau apie atsakingą alkoholio vartojimą http://www.drinkaware.co.uk/.