VYHLÁSENIE

Spoločnosť William Grant & Sons vynaložila značné úsilie, aby vám na týchto stránkach poskytla presné a aktuálne informácie. Nemôžeme mať však úplne absolútnu istotu, že všetky zverejnené informácie sú bez chýb, alebo či niečo nechýba. Nepreberáme zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, či následné škody, alebo škody, ktoré majú represívny charakter, a ktoré by vyplývali z vášho prístupu na tieto stránky, či z ich využívania. Informácie nachádzajúce sa na týchto stránkach pripravujeme preto, aby sme vás informovali o našej spoločnosti a jej značkách. Niektoré značky možno nemáte k dispozícii, pretože dostupnosť v regiónoch záleží na rôznych spôsoboch distribúcie. Takže nemôžeme tvrdiť, že informácie na tejto stránke sú relevantné v každom štáte, alebo že značky predstavené na týchto stránkach sú ponúkané v predaji v každom štáte, nakoľko tieto stránky sú prevádzkované z Írska. Tieto stránky sme vytvorili preto, aby informovali a vzdelávali, aby boli užitočné, ale aj zábavné. V súlade s týmito skutočnosťami vám povolíme sťahovať či kopírovať materiály zobrazené na týchto stránkach k nekomerčnému, osobnému využitiu, pokiaľ budú materiály zreteľne označené našim autorským právom a ďalšími prehláseniami o vlastníctve práv. Nesmiete však tento obsah šíriť, meniť, rozosielať, opakovane používať, znovu zverejňovať na verejné alebo komerčné účely, bez písomného povolenia spoločnosti William Grant & Sons Ltd.