ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПОЛИТИКА ЗА ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Всяко ползване на уебсайта на Tullamore D.E.W. на адрес www.tullamoredew.com (Уебсайт) е обвързано с приемането на настоящите Общи условия, включително нашето Уведомление за поверителност, Уведомление за бисквитките и Политика за генерирано от потребителите съдържание.

Следните общи условия се отнасят за ползватели, посетители и всички лица, които имат достъп до този Уебсайт. William Grant & Sons Irish Brands Limited е член на групата от дружества William Grant & Sons (WGS Group), с дружество-майка William Grant & Sons Limited, регистрирано в Шотландия под фирмен номер 131772 и със седалище The Glenfiddich Distillery, Дъфтаун, Банфшир, AB55 4DH. Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате уебсайта. Използването на уебсайта означава, че приемате тези условия. При несъгласие с посочените условия, можете да не ползвате функционалността на сайта.

ЗА ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА ТРЯБВА ДА СТЕ НАВЪРШИЛИ ЗАКОННАТА ВЪЗРАСТ ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ В ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО РАЗГЛЕЖДАТЕ ТОЗИ САЙТ. В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ ОТГОВАРЯТЕ НА ТОВА УСЛОВИЕ, МОЛЯ, НЕ ВЛИЗАЙТЕ В САЙТА. Всички препратки към “наше”, “нас”, “ние” или “компания” в рамките на тази политика и в Уведомлението за поверителност и “бисквитки” се считат за отнасящи се до William Grant & Sons Limited, неговите дъщерни, свързани и асоциирани дружества.

Всички препратки към “наше”, “нас”, “ние” или “компания” в рамките на тази политика и в Уведомлението за поверителност и “бисквитки” се считат за отнасящи се до William Grant & Sons Limited, неговите дъщерни, свързани и асоциирани дружества.

  

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Можете да получите достъп до по-голямата част от уебсайта, без да се регистрирате. Достъпът до определени части от уебсайта е възможен само след регистрация.

2. Компанията може да въвежда промени в общите условия по всяко време, като актуализира информацията тук.

3. Вие носите отговорност периодично да преглеждате тази страница за актуализации на настоящите общи условия, които влизат в сила след публикуването им. Ако продължите да използвате сайта, това означава, че Вие приемате тези общи условия, включително нашето уведомление за поверителност и “бисквитки”.

  

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4. Освен ако не е посочено друго, авторските права и други права върху интелектуална собственост за всички материали на уебсайта (включващи, без ограничение, търговски марки, дизайни, лога, текст, изображения, аудио и видео материали и дизайни на бутилки) се притежават или са лицензирани от Дружеството.

5. Собственост на Дружеството са без ограничение търговските марки и всички свързани лога, етикети, дизайни на бутилки и всяка друга интелектуална собственост, свързана с марката Tullamore D.E.W.

6. Всички други имена на продукти и изображения, използвани на този уебсайт, са само за идентификация. Всички търговски марки и регистрирани търговски марки, включени в такива имена на продукти и изображения, са собственост на съответните им притежатели.

7.Материали от този сайт не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, преиздавани, зареждани, публикувани, предавани, разпространявани, използвани за търговски цели или да бъдат адаптирани по какъвто и да е начин, без предварителното писмено съгласие на Дружеството.

8. Всички права, които не са изрично предоставени в тези общи условия, са запазени.

  

ДОСТЪП ДО УСЛУГИ И ДОПУСТИМА УПОТРЕБА

9. Дружеството не носи отговорност, ако по някаква причина уебсайтът е недостъпен по всяко време или за какъвто и да е период. Достъпът до уебсайта може да бъде временно или постоянно преустановен без предизвестие.

10. В съгласие с т. 9, Дружеството си запазва правото да преустанови, прекрати или ограничи достъпа до уебсайта, ако са нарушени настоящите Общи условия.

11. Вие носите отговорност за запазване на поверителността на предоставени пароли и потребителски имена, като Дружеството си запазва правото да преустанови или прекрати потребителско име и парола, в случай че не са спазени настоящите Общи условия.

12. Можете да използвате уебсайта само за законни цели. Не можете да използвате уебсайта:

 • по начин, който е в разрез и нарушение на приложимите местни, национални или международни закони или разпоредби;
 • по незаконен или измамен начин, или по начин, който има незаконен или измамен ефект;
 • за предаване или осигуряване на изпращането на нежелани или неоторизирани рекламни или промоционални материали, или каквато и да е форма на спам;
 • за съзнателно предаване на каквито и да е данни, изпращане или зареждане на материал, който съдържа вируси или подобен компютърен код, предназначен неблагоприятно да повлияе работата на всеки компютърен софтуер или хардуер;
 • за предприемане на всякаква друга дейност, която противоречи на Закона за компютърна злоупотреба (CMA) от 1990 г. (Великобритания).

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

13. Освен лични данни, които попадат в обхвата на нашето Уведомление за поверителност и “бисквитки”, когато сте поканени да предоставите какъвто и да е принос към този уебсайт (включително, без ограничение, всякакъв текст, графики, видео или аудио), Вие предоставяте на Дружеството безсрочно, безвъзмездно и без ограничения в географски обхват неизключително право на подлицензиране и лиценз за използване, възпроизвеждане, променяне, адаптиране, публикуване, превеждане, създаване на производни продукти, разпространение, изпълняване, представяне, комуникиране с обществеността и упражняване на всички авторски права и права за публикуване по отношение на такова произведение и/или включване в други произведения във всякакви медии, известни към момента или разработени по-късно, за пълния срок на всички права, които могат да съществуват в такова съдържание, в съответствие с ограниченията за поверителност, посочени в Уведомлението за поверителност и “бисквитки” на Дружеството. Ако не желаете да предоставите такива права на Дружеството, не трябва да давате Ваш принос към този уебсайт. 

14. Предоставяйки съдържанието си на този уебсайт, Вие също: гарантирате, че този принос е Ваше собствено оригинално произведение и че имате право да го предоставите на Дружеството за всички цели, посочени по-горе; и давате съгласието си да се откажете от всякакви неимуществени права във Вашия принос за целите на предоставянето и публикуването му на уебсайта и за други цели, посочени по-горе.

15. Вие се съгласявате да не предоставяте данни и съдържание, за чиято оригиналност и произход не можете да гарантирате или са в нарушение на авторски права, които биха могли да ограничават или пречат на ползването на съдържанието от този уебсайт от трета страна. Използването и предоставянето на ваше съдържание не трябва да е в разрез със законите, нито да притеснява или причинява стрес или неудобство на което и да е лице, както и не трябва да съдържа нецензурно или обидно съдържание или да нарушава нормалния диалог и обмен на информация в рамките на този уебсайт. 

16.е бива да изказвате твърдения или поднасяте съдържание, нито да поднасяте под каквато и да форма към друга страна информация, които включват: използването на неприемлив, нецензурен, клеветнически, заплашителен, насилствен или дискриминиращ (въз основа на раса, религия, пол, сексуална ориентация, национален произход, възраст или физическо или психическо увреждане) език; дискусии, които насърчават, популяризират или предоставят информация за незаконни или престъпни дейности (включително, но без ограничение до, порнография, експлозиви, оръжия, насилие, наркотици, програмиране на вируси, компютърно хакерство и нарушаване на авторски права);

 • публикуване на адреси за други уебсайтове или съдържание, което нарушава правата върху интелектуална собственост на трети страни;
 • обмяна на телефонни номера или домашни адреси, тормоз на други потребители на сайта (или частно, или в публичен форум) или представяне като наш персонал, известни личности или други персонажи;
 • действия, които биха нарушили или влошили функционирането, стабилността или сигурността на сайта (включително, но без ограничение до, въвеждане на вируси и всякаква друга форма на заразяване);
 • реклами, промоции, нежелани контакти или всяко друго използване на сайта за неоторизирани търговски цели;
 • всички обидни забележки относно Дружеството или сайта.

17. Вие се съгласявате да обезщетите Дружеството за всички правни такси, щети и други разходи, които могат да възникнат за сметка на Дружеството в резултат на нарушение или подозрение за нарушение от Ваша страна на някое от Условията или правата на трета страна, или всяко Ваше нарушение на закон. 

18.Въпреки че молим всички потребители на уебсайта да се придържат към тези Условия, Вие потвърждавате, че е възможно други потребители да изпращат материали, които смятате за обидни или нежелателни. Дружеството не поема никаква отговорност за индивидуалното потребителско съдържание, предоставено на уебсайта, и тези приноси не са представителни за възгледите на Дружеството.

19.Допринасяйки за нашия уебсайт, Вие се съгласявате да ни предоставите безвъзмезден, неизключителен лиценз за публикуване и друга употреба на материалите по желан от нас начин и във всякакви медии по целия свят.

 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

21. Въпреки че Дружеството се стреми да осигури достоверността на информацията на уебсайта, Дружеството не носи отговоронст и гаранция за точността и пълнотата на материалите на уебсайта. Дружеството може да прави промени на материалите на уебсайта или на продуктите и цените, описани в него, по всяко време без предизвестие. Материалите на уебсайта може да не са актуални и Дружеството не поема ангажимент да актуализира такива материали. В максималната степен, разрешена от закона, Дружеството Ви предоставя уебсайта въз основа на това, че Дружеството изключва всички представяния, гаранции и други условия (включително, без ограничение, условията, посочени от закона).

22. Съгласно условията на точка 23, Дружеството, както и всяка друга страна (независимо дали участва или не в създаването, произвеждането, поддържането или предоставянето на уебсайта) и всяко друго дружество от корпоративната група, длъжностните лица, директорите, служителите, акционерите или агентите на някое от тях, са освободени и не носят отговорност за претърпени загуби или вреди, както и за имуществени претенции, които за Вас или трета страна могат да възникнат (включително без ограничение, всякакви преки, косвени, наказателни или последващи загуби или щети, или загуба на доходи, печалби, репутация, данни, договори, използване на пари, или загуби или щети, произтичащи от или свързани по какъвто и да е начин с прекъсване на бизнеса и независимо дали са деликтни (включително, без ограничение до, небрежност), по договор или по друг начин) във връзка с уебсайта по някакъв начин или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на сайтове, всички подсайтове, свързани с уебсайта, или материалите на такива уебсайтове, включително, но без ограничение до, загуба или повреда поради вируси, които могат да заразят Вашето компютърно оборудване, софтуер, данни или друго имущество поради Вашия достъп до използване или разглеждане на уебсайта или изтеглянето на какъвто и да е материал от уебсайта или от други уебсайтове, свързани с уебсайта.

23. Настоящите Общи условия не ограничава отговорността на Дружеството за: смърт или телесна повреда, причинени поради небрежност на Дружеството, неговите директори, агенти, служители или представители; измама или измамно представяне; или всяка друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена по закон.

  

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

24. Настоящите Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Шотландия. Споровете, възникнали във връзка с настоящите Общи условия, подлежат на изключителната юрисдикция на шотландските съдилища, въпреки че Дружеството си запазва правото да заведе дело срещу Вас за нарушение на настоящите Общи условия във Вашата държава на пребиваване или друга съответна държава. Дата на издаване:

08.11.12 г.

ПОЛИТИКА ЗА ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ

Настоящата Политика за генерирано от потребителите съдържание (UGC), урежда всяко съдържание, което създавате, публикувате, зареждате или свързвате с нашия уебсайт и/или нашите марки. Прочетете тази Политика във връзка с Общите условия на уебсайта и Уведомлението за поверителност

William Grant & Sons Ltd. и всяко свързано дружество в рамките на групата от дружества William Grant си запазват правото да наблюдават и преглеждат цялото съдържание и да премахват всяко потребителско съдържание, което не отговаря на някоя от нашите политики, по наша преценка.

Моля, имайте предвид, че нарушителите могат да бъдат докладвани и участието им в страницата да бъде блокирано.

Ние не носим отговорност за съдържанието, публикувано или заредено на този уебсайт и/или страница от неговите потребители, както и за съдържанието на уебсайтове на трети страни.

Насоки:

 • Не насърчавайте и не позволявайте употребата на алкохол от непълнолетни, шофирането в нетрезво състояние, незаконната, безотговорна или прекомерна консумация на алкохолни напитки.
 • Не преувеличавайте и не популяризирайте силата на алкохола или опияняващия ефект на дадена напитка.

 • Не представяйте въздържанието или умерената консумация по какъвто и да е негативен начин.

 • Не използвайте ругатни или език, който може да обиди или да бъде сметнат за неподходящ.

 • Не показвайте лица, които изглеждат пияни, и по никакъв начин не намеквайте, че пиянството е приемливо.

 • Не показвайте лица, които са, изглеждат или се държат като лица под 25-годишна възраст.

 • Не публикувайте никакво съдържание, съдържащо теми или изображения, привличащи лица, които не са навършили законоустановената възраст за закупуване.

 • Не свързвайте консумацията на алкохол със сексуален или социален успех и представяне.

 • Не внушавайте асоциации с насилствено, агресивно, опасно или антисоциално поведение.

 • Не публикувайте никакво съдържание, което е клеветническо, неприлично, непристойно, обидно, оскърбително, тормозещо, насилствено, изпълнено с омраза, подстрекателско или по друг начин неприемливо.

 • Не публикувайте никакво съдържание, което популяризира сексуално явни или порнографски материали, насилие или дискриминация, основана на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст.

 • Не публикувайте съдържание, което нарушава права на интелектуална собственост, неприкосновеност на личния живот или други права на други лица

 • Не публикувайте лична информация за себе си, освен ако това не се изисква за конкретна цел.

 • Не публикувайте никакво съдържание, което би могло да заблуди някое лице.

 • Не публикувайте никакво съдържание, което насърчава незаконна дейност или пропагандира, насърчава или подпомага незаконни действия.

 • Не публикувайте съдържание, което се представя за лице или представя невярно вашата самоличност или принадлежност към лице или организация.

 • Не публикувайте реклами, спам или връзки към външни сайтове. Това включва публикации, използвани за насочване на трафик към други уебсайтове, блогове или страници.