OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ COOKIES

ÚVOD

Přijali jsme závazek chránit vaše osobní údaje; ochranu vašeho soukromí bereme se vší vážností. Proto jsme také připravili toto oznámení o ochraně osobních údajů a používání cookies, kde vysvětlujeme, jakým způsobem shromažďujeme a ukládáme vaše osobní údaje (získané na základě vaší návštěvy těchto webových stránek), a abychom vám poskytli informace o tom, jak s těmito údaji budeme zacházet. To se týká veškerých informací, které nám poskytnete v případě, že se zaregistrujete, abyste s námi udržovali kontakt, nebo se zúčastníte některé z našich soutěží.

Je důležité, abyste si pečlivě přečetli toto oznámení a také podmínky používání našich webových stránek a případná další oznámení o zpracování údajů či o způsobech zpracování údajů, které vám předložíme v případě, kdy zpracováváme nebo shromažďujeme vaše osobní údaje. Získáte tak dobrou představu o tom, jak a proč používáme vaše informace.

Pokud byste nesouhlasili s jakoukoli podmínkou v těchto zásadách, nepoužívejte prosím webové stránky, ani pomocí nich nezadávejte žádné své osobní údaje.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost William Grant & Sons Limited (IČ SC131772) je správcem osobních údajů zodpovědným za vaše osobní údaje.

Adresa sídla:
The Glenfiddich Distillery
Dufftown
Banffshire
AB55 4DH

Veškeré odkazy v rámci tohoto oznámení v podobě „náš“, „my“ nebo „společnost“ odkazují na společnost William Grant & Sons Limited, její pobočky, sesterské a přidružené společnosti.

Vlastníme značku Tullamore DEW a také vlastníme a provozujeme stránky www.tullamoredew.com.

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Naše kontaktní údaje:

William Grant & Sons Limited
Independence House
84 Lower Mortlake Road
Richmond
Surrey
TW9 2HS

3. ZMĚNY V OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE POVINNOST NÁS INFORMOVAT O ZMĚNÁCH VAŠICH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v květnu 2018 a nadále podléhají naší průběžné kontrole. Veškeré aktualizace v nich provedené zveřejníme na těchto stránkách. Doporučujeme, abyste tyto stránky pravidelně prohlíželi, a zajistili tak, že budete seznámeni s tou nejaktuálnější verzí.

Mějte prosím na paměti, že vaše osobní údaje, které nám poskytnete, by měly být přesné a aktuální. Dejte nám prosím vědět, pokud by se během našeho vzájemného vztahu vaše údaje, které uchováváme, změnily.

4. ODKAZY NA TŘETÍ OSOBY

Tyto webové stránky mohou příležitostně obsahovat odkazy na jiné webové stránky, pluginy, platformy či aplikace. Pokud na tyto odkazy kliknete nebo tato připojení spustíte, třetí osoby mohou získat přístup k vašim osobním údajům nebo vaše údaje sdílet. Webové stránky třetích osob neřídíme a neneseme odpovědnost za jejich zásady práce s osobními údaji a to, jakým způsobem vaše osobní údaje shromažďují a používají. Pokud odejdete z našich webových stránek na jiné, doporučujeme, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte před tím, než na nich zadáte jakékoli své osobní údaje.

5. INFORMACE, KTERÉ OD VÁS MŮŽEME ZÍSKÁVAT

Osobní údaje či osobní informace jsou jakékoli informace, na základě kterých lze danou osobu identifikovat.

Nesmíte nám poskytovat své osobní údaje, pokud jste nedosáhli věkové hranice nezbytné pro nákup alkoholu v zemi, kde sídlíte a případně v zemi (pokud se jedná o jinou zemi), odkud přistupujete na webové stránky. Nemáme v úmyslu shromažďovat osobní údaje jednotlivců, kteří nedosáhli potřebného věku k nákupu alkoholických nápojů, či takovým osobám alkoholické nápoje nabízet. Pokud získáme informaci nebo nabudeme přesvědčení, že jsme získali osobní údaje od osoby, která nedosáhla věkové hranice určené pro nákup alkoholických nápojů, vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom údaje o takové osobě odstranili z našich souborů, nebo takové osobní údaje označili (v rozsahu přípustném ze zákona) a ponechali si je z důvod, aby již nadále nemohly být používány.

Osobní informace, které shromažďujeme zahrnují (a) informace, které nám poskytujete a (b) informace, které automaticky shromažďujeme, nebo vytváříme. Tyto typy informací podrobněji definujeme níže:

(a)Informace, které nám poskytujete: tyto informace mohou zahrnovat:

 • kontaktní údaje (např. vaše jméno, korespondenční adresa, telefonní číslo a e‐mailové adresa);
 • demografické údaje (jako např. váš věk nebo věkový rozsah a pohlaví)
 • informace o online registraci (jako např. vaše heslo a další ověřovací údaje);
 • informace o platbách (jako např. podrobné údaje o platební kartě a fakturační adresa);
 • informace poskytnuté jakožto součást online dotazníků (např. reakce na průzkumy spokojenosti nebo průzkum trhu);
 • zadané údaje v rámci soutěží a
 • v některých případech vaše marketingové preference.

(b) Informace, které vytváříme, nebo automaticky shromažďujeme: tyto osobní informace se mohou týkat vašeho zařízení (např. váš PC, tablet či jiné mobilní zařízení), vašeho užívání našich webových stránek a aplikací, fotografií a videonahrávek pořízených námi nebo naším jménem a/nebo vašich osobních preferencí, zájmů či geografické polohy. Příklady těchto typů informací mohou zahrnovat:

 • jméno a věk (nebo příslušnost do uvedené věkové skupiny);
 • informace o vašem zařízení, operačním systému, prohlížeči a IP adresa;
 • jedinečné identifikační prvky vašeho zařízení;
 • podrobné údaje o webových stránkách, které jste navštívili;
 • na které výrobky jste se dívali online (včetně informací o produktech, které jste vyhledávali nebo si prohlíželi, zakoupili či přidali do online nákupního košíku);
 • jako dlouho jste strávili v určité oblasti webových stránek nebo aplikací včetně data a času vaší návštěvy/užití;
 • osobní informace obsažené v dokumentech vytvářených uživatelem (např. blogy a příspěvky do sociálních médií);
 • uživatelské jméno nebo identifikační údaje v sociálních médiích;
 • profilové fotografie v sociálních médiích a další profilové informace v sociálních médiích (např. počet příznivců);
 • fotografie a videonahrávky.

6. JAK VAŠE ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Pro shromažďování vašich osobních údajů používáme různé postupy včetně přímé interakce s vámi například tehdy, když:

a. navštívíte a využijete naše webové stránky;
b. nás kontaktujete s dotazem či jinou zpětnou vazbou;
c. se přihlásíte do soutěže, propagační akce, loterie nebo akce provozované na této webové stránce;
d. vyplníte online dotazník (jako např. dotazník zákaznické spokojenosti);
e. poskytnete údaje k platební kartě (například při nákupu výrobků od nás);
f. se zaregistrujete na webových stránkách nebo aplikaci nebo zašlete recenze nebo komentáře;
g. nás informujete o svých marketingových preferencích (ty by nám měly být zasílány na adresu info@tullamoredew.com);
h. s námi komunikujete pomocí webových stránek sociálních médií, aplikací třetích osob či obdobných technologií a/nebo
i. navštívíte akce, které organizujeme, nebo které jsou organizované naším jménem.

Také můžeme shromažďovat vaše osobní údaje pomocí automatické interakce, např. když používáte prohlížeč nebo navštěvujete naše webové stránky; k automatickému shromažďování informací z vašich zařízení používáme cookies a jiné podobné prostředky . Použití cookies je podrobněji popsáno v bodě 8 níže.

7. INFORMACE, KTERÉ ZVEŘEJŇUJETE VE VEŘEJNÝCH PROSTORÁCH NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK A V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

Informace, které zveřejňujete ve veřejných prostorách webových stránek nebo pomocí nich (např. chatroomy, nástěnky nebo diskuzní fóra) a v sociálních médiích, která provozujeme, jsou veřejně dostupné informace. To znamená, že jsou obecně přístupné a mohou být shromažďovány a používány jinými osobami k zasílání nevyžádaných zpráv. Nemáme kontrolu nad tím, zda a jak jiné osoby mohou tyto informace použít, a měli byste proto být opatrní a při používání veřejných prostor webových stránek a sociálních médií nezveřejňovat osobní informace. Neponeseme odpovědnost za žádné vaše učiněné příspěvky, ve kterých uvedete své osobní údaje.

8. Cookies

V rámci těchto webových stránek využíváme cookies. Ty nám umožňují zajistit, abyste co nejlépe mohli využívat naše webové stránky. Tato část obsahuje tyto informace:

 • Co jsou cookies?
 • Proč cookies používáme?
 • Jaké cookies používáme?
 • Jak mohu cookies kontrolovat

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny do vašeho počítače stránkami, které navštívíte. Nemohou váš počítač nijak poškodit. Pokud byste se o cookies chtěli dozvědět více, tyto webové stránky obsahují řadu informací, které by vás mohly zajímat: http://www.aboutcookies.org/default.aspx

PROČ COOKIES POUŽÍVÁME?

Používáme cookies, abychom vás odlišili od ostatních uživatelů našich webových stránek, a zajistili zvýšenou funkčnost těchto stránek. Díky tomu zlepšujeme vaši práci se stránkami a můžeme tak poskytovat lepší a adresnější služby.

Nepoužíváme cookies ke shromažďování osobních informací o vás, používáme ale zašifrované informace získané pomocí cookies k tomu, abychom:

a. odhadli počet našich návštěvníků a měli informace o způsobu použití stránek a

b. vás rozpoznali, pokud se na stránky vrátíte.

Abyste mohli plně využívat adresně nastavované funkce našich webových stránek, je potřeba, aby váš počítač, mobilní telefon či jiné zařízení přijalo cookies.

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

Zde je seznam hlavních cookies, která mohou být zasílána do vašeho zařízení, a k čemu jsou používána. Můžete si nastavit prohlížeč tak, aby cookies odmítal (viz informace níže ohledně toho, jak to lze provést), ale pokud tak učiníte, určité adresné funkce našich webových stránek vám nebude možno poskytovat

NÁZEV COOKIE

ÚČEL COOKIE

DALŠÍ INFORMACE

__utma

__utmb

__utmz

__utmc

_utm*

Google Analytics. Tato cookies jsou používána ke shromažďování informací o tom, jak místech, odkud na stránky návštěvníci přišli, a o stránkách, které navštívili.

Kliknutím zde získáte přístup k zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google http://www.google.co.uk/intl/en/policies/ privacy/

_ga

_gid

Google Analytics používá tyto cookies pro odlišení jednotlivých uživatelů.

Kliknutím zde získáte přístup k zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

_uetsid

Sledovací cookie Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking (UET)

Kliknutím zde získáte přístup k zásadám ochrany osobních údajů společnosti Bing https://advertise.bingads.microsoft.com/en‐ gb/resources/policies/microsoft‐bing‐ads‐ privacy‐policy

_ar_V4

AdRoll slouží pro cílenou reklamu svých klientů.

Kliknutím zde získáte přístup k zásadám ochrany osobních údajů společnosti AdRoll https://www.adrollgroup.com/privacy

 

country

Tullamore DEW. Toto cookie si pamatuje, ze které země uživatel vstoupil do místa zadání věkové skupiny.

 

language

Tullamore DEW. Toto cookie ukládá jazyk uživatele.

 

sp_apnxid

sp_ssid

spid

Tato cookies jsou součástí postupů reklamy zvané retargeting či remarketing a jsou široce používanou formou online reklamy, která nám pomáhá poskytovat anonymní a cílenou reklamu návštěvníkům, kteří projevili zájem o Tullamore DEW. Tato cookies neukládají osobní údaje, ukládají pouze jedinečný identifikační prvek, který nám umožňuje používat externí reklamní systémy, abychom vám zobrazili žádoucí obsah.

 

PastMember

Toto cookie identifikuje uživatele s účtem Tullamore DEW.

 

tully_live_verified

Tullamore DEW. Toto cookie ukazuje, že uživatel prošel bránou zadání věku, a souhlasil s podmínkami a oznámením o ochraně osobních údajů a použití cookies webových stránek.

 

PHPSESSID

Tullamore DEW. Cookie PHP Session pomáhá předávat informace v případě změn stránek.

 

V rámci podpory našich webových stránek můžeme příležitostně na naše webové stránky přidat fotografie a video nahrávky jiných webových stránek, jako např. Flickr či YouTube. Stránky s takovým obsahem mohou obsahovat cookies těchto jiných webových stránek. Distribuci těchto cookies nemáme pod kontrolou a pro více informací o těchto cookies byste měli navštívit příslušné webové stránky.

JAK MOHU COOKIES KONTROLOVAT?

Můžete odmítnout přijetí našich cookies tak, že: (a) zvolíte nevyužití našich cookies při příchodu na naše webové stránky nebo (b) nastavíte svůj prohlížeč tak, aby zamezil instalaci cookies. Jednotlivé prohlížeče se liší, a proto využijte „nápovědu“ svého prohlížeče, kde se dozvíte více o tom, jak změnit jeho nastavení vzhledem ke cookies. Webové stránky http://www.allaboutcookies.org obsahují podrobné průvodce, které vám mohou pomoci nastavit váš prohlížeč.

Pokud chcete deaktivovat sledování ze strany Google Analytics na veškerých webových stránkách, navštivte webové stránky tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mějte prosím na paměti, že vypnutí cookies může snížit funkčnost některých webových stránek, nebo zabránit v přístupu k nim.

9. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje používáme pouze tehdy, je‐li to ze zákona povoleno a takové použití z naší strany je v pořádku. Obvykle používáme vaše osobní údaje takto:

a. Pokud je to potřeba pro naše oprávněné zájmy (nebo oprávněné zájmy třetích osob), a pokud vaše zájmy a základní práva tyto naše zájmy nepotlačují. Na základě toho budeme například shromažďovat informace, které jsou nezbytné pro nás, abychom rozuměli našim trhům a spotřebitelům, abychom propagovali naše služby, a řídili náš podnik efektivně.

(Toto je právní základ, dle kterého můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v případě, kdy byly shromážděny pro účely uvedené v bodě 10a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, m, n, p a q níže)

b. Pokud musíme vypracovat smlouvu, kterou s vámi hodláme uzavřít nebo jsme s vámi uzavřeli;

(Toto je právní základ, dle kterého můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v případě, kdy byly shromážděny pro účely uvedené v bodě 10a níže)

c. Pokud musíme plnit právní či jiné zákonné povinnosti;

(Toto je právní základ, dle kterého můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v případě, kdy byly shromážděny pro účely uvedené v bodě 10i, l a q níže)

d. Pokud obdržíme váš souhlas, abychom tak učinili, např. pokud nám dáte svůj souhlas k zasílání marketingových a jiných zpráv. Mějte prosím na paměti, že svůj souhlas můžete vzít kdykoliv zpět tak, že kliknete na „odhlášení“ na konci jakékoliv e‐mailové marketingové zprávy, kterou vám zašleme.

(Toto je právní základ, dle kterého můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v případě, kdy byly shromážděny pro účely uvedené v bodě 10j, n a q níže)

ÚČELY, KE KTERÝM POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom:

a. řídili a zlepšovali tyto webové stránky, abychom zajistili, že jejich obsah je prezentován nejefektivnějším způsobem pro vás a váš počítač či zařízení;
b. reagovali na veškeré dotazy nebo zpětnou vazbu z vaší strany a implementovali následné změny;
c. si uchovávali záznamy ohledně toho, jak jsme reagovali na zpětnou vazbu a/nebo stížnosti a reklamace;
d. monitorovali povahu a trendy stížností, které přijímáme;
e. vám umožnili využívat interaktivní funkce webových stránek, pokud se pro to rozhodnete;
f. řídili soutěže, loterie či propagační akce, do kterých se přihlásíte na těchto webových stránkách;
g. spravovali veškeré průzkumy, které vyplníte v rámci těchto webových stránek;
h. zlepšovali naše výrobky a služby;
i. postupovali v souladu s právními závazky a chránili se před právními nároky a odpovědností;
j. vám posílali marketingová sdělení o Tullamore DEW whiskey pomocí e‐mailů a SMS a dále o našich výrobcích a službách a výrobcích a službách poboček a přidružených sesterských společností v rámci skupiny William Grant & Sons;
k. cíleně zaměřili online reklamu;
l. ověřovali a kontrolovali přístup k některým částem nebo funkcím našich webových stránek (také ve vztahu k vašemu věku a vaší poloze);
m. mohli provádět marketingové rozbory našich výrobků, služeb a kampaní;
n. poskytovali konkrétní služby, které od nás požadujete a také, abychom poskytli dodatečné služby, o které byste mohli mít zájem;
o. udržovali vaše účty a řídili transakce jako např. platby platebními kartami za výrobky, které si od nás objednáte, nebo abychom realizovali takové transakce;
p. prováděli diagnostiku problémů se službami a s technologiemi hlášené našimi uživateli a techniky v souvislosti s používáním našich webových stránek.
q. podporovali a propagovali naše hodnoty, výrobky, značky, partnerství, kultura, pracovníky a náš podnik.

Mějte prosím na paměti, že pokud nás kontaktujete, můžeme si uchovávat kopie této korespondence.

11. JAK UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Podnikneme veškeré přiměřeně nezbytné kroky, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů, které shromažďujeme a ukládáme. Vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom chránili vaše soukromé údaje před neoprávněným zpřístupněním a/nebo přístupem. Přenos informací přes internet však není zcela bezpečný a nemáme kontrolu nad ochranou údajů v okamžiku, kdy putují směrem k nám. I když se budeme maximálně snažit, abychom vaše údaje ochránili, nemůžeme zaručit jejich bezpečnost v okamžiku, kdy dochází k jejich přenosu k nám. V důsledku toho pak je každý takový přenos na vaše riziko.

Veškeré informace, které nám poskytnete jsou uloženy v zabezpečených spravovaných serverech a my omezíme přístup k vašim osobním údajům pouze na ty pracovníky, zástupce, dodavatele a jiné třetí osoby, kteří jej potřebují. Veškeré platební transakce jsou šifrované pomocí technologie SSL a podrobnosti o platbě nejsou po ukončení transakce uchovávány. Pokud jsme vám přidělili (nebo jste si vybrali) heslo, které vám umožňuje přístup k určitým oblastem webových stránek, pak je vaším úkolem udržovat toto heslo v důvěrnosti. Nesete odpovědnost za kontrolu přístupu k vašemu účtu a za jakékoli činnosti prováděné na vašem účtu a pod vaším heslem. Proto vás žádáme, abyste své heslo s nikým nesdíleli. Neponeseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody v případě, že tento závazek nedodržíte.

Pokud jsme ze zákona povinni upozornit vás a příslušné úřady na ochranu osobních údajů či jiné regulační úřady na skutečné nebo domnělé porušení zabezpečení vašich osobních údajů, pak tak učiníme.

12. JAK DLOUHO BUDETE VYUŽÍVAT MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak bude nezbytné pro splnění účelu, pro který jsme je získali, včetně účelu splnění právních, účetních závazků nebo závazků poskytovat hlášení, které se na nás vztahují. Vaše osobní údaje budeme uchovávat déle pouze v případě, že existuje zákonný požadavek, abychom tak učinili.

Při určování délky uchovávání vašich osobních údajů budeme brát v potaz množství, druh a citlivost daných osobních údajů a potenciální rizika v případě ztráty nebo neoprávněného použití nebo zpřístupnění. Také budeme brát v potaz účel, pro který vaše osobní údaje zpracováváme, a zda tyto cíle můžeme dosáhnout jinými prostředky, aniž bychom vaše údaje museli uchovávat.

V některých případech je možné, abyste nás požádali o vymazání vašich údajů (pro více informací viz bod 15 níže).

V některých případech je možné, abychom anonymizovali vaše osobní údaje tak, aby již nadále nemohly být s vámi spojovány ‐ např. pro statistické účely. V takových případech můžeme údaje používat bez časového omezení, aniž bychom vás museli o tomto informovat.

13. VAŠE VOLBA

V některých případech vám nabídneme možnost rozhodnout se, zda chcete od nás přijímat zprávy či nikoli (např. zda chcete přijímat e‐maily s novinkami o našich značkách nebo propagačních nabídkách). Avšak v některých případech je nezbytné, abychom od vás získali údaje na základě zákonného požadavku, nebo se může jednat o situaci, kdy vám nenabídneme možnost výběru například tehdy, když plníme závazky smlouvy, kterou jsem s vámi uzavřeli nebo provádíme transakci,o kterou jste požádali [tzn. pokud od nás nakupujete výrobky online]. Jestliže se v některých případech rozhodnete neposkytovat určité informace, může nastat situace, že nebudeme schopni vám poskytnout určitou službu nebo výrobek.

14. SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi, které jsou součástí naší skupiny – to zahrnuje všechny naše dceřiné společnosti, ovládající společnost a její dceřiné společnosti v souladu s definici uvedenou v § 1159 britského zákona o společnostech z roku 2006.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit svým dodavatelům, distributorům (které zčásti nebo zcela vlastníme) a dalším smluvním dodavatelům, které využíváme k poskytování výrobků a služeb pro vás včetně dodávek výrobků, které jste si objednali, a k provádění průzkumů trhu, kterých jste se rozhodli účastnit, a také dalším třetím osobám, pokud:

 1. a. byla taková třetí osoba pověřena prováděním určitých funkcí naším jménem (například realizace soutěží, loterií a propagačních akcí, které nabízíme na těchto webových stránkách nebo poskytování technických služeb ve vztahu k těmto webovým stránkám; [nebo poskytování technických či jiných služeb ve vztahu ke zpracování plateb a objednávek zákazníků; ] nebo poskytováním technických či jiných služeb ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů pro zasílací nebo marketingové účely pro naše výrobky nebo služby, se kterými jste souhlasili), a tato osoba potřebuje přístup k vašim osobním údajům, aby mohla řádně tuto svou funkci plnit;
 2. b. máme povinnost zpřístupnit nebo sdílet vaše osobní informace, abychom plnili právní nebo zákonné závazky nebo chránili práva, majetek nebo bezpečnost společnosti, našich zákazníků, spotřebitelů či jiných osob. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany před podvodnými činnostmi a snížení úvěrových rizik;
 3. c. se zapojíme do fúze nebo procesu akvizice či jiné transakce zahrnující prodej celého nebo části podniku nebo majetku společností naší skupiny, uživatelské informace (včetně osobních údajů získaných od vás na základě vašeho používání těchto webových stránek) mohou být součástí majetku, který je převáděn na nového majitele.

Spolupracujeme pouze s pečlivě vybíranými třetími osobami, které nám pomáhají dodávat naše služby a výrobky vám, a tyto osoby mohou využívat vaše osobní údaje pouze za účelem dodání služeb nebo výrobků, které jste si zakoupili, zaregistrovali, nebo které jste si předplatili. Neumožňujeme jim požívat vaše osobní údaje pro jejich vlastní účely. Požadujeme, aby všechny třetí osoby respektovaly zabezpečení vašich osobních údajů a zacházeli s nimi v souladu se zákonem.

Nikdy nebudeme sdílet vaše osobní údaje s kýmkoli mimo naši skupinu společností za účelem zasílání informací nebo marketingových zpráv, pokud k tomuto neudělíte svůj souhlas.

Jakožto společnost s globální působností může být někdy nezbytné provést přenos osobních údajů do jiné země, která se nachází mimo EHP. Pokud k tomu dojde, a týká se to také vašich osobních údajů, zajistíme odpovídající úroveň zabezpečení vašich osobních údajů.

15. VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

Na základě určitých okolností máte ve vztahu ke svým osobním údajům práva zakládající se na zákonech o ochraně osobních údajů. Tato práva zahrnují právo:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům
  To znamená, že můžete získat kopii svých osobních údajů, které uchováváme, a můžete zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákonem
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů
  To znamená, že můžete dosáhnout opravy nekompletních nebo nepřesných osobních údajů, které uchováváme, i když může být nezbytné, abychom si ověřili správnost nových údajů, které nám poskytnete
 • požadovat vymazání svých osobních údajů
  To znamená, že nás můžete požádat, abychom vymazali nebo odstranili vaše osobní údaje tam, kde neexistuje rozumný důvod pro to, abychom je nadále zpracovávali. Všimněte si však prosím, že ne vždy budeme schopni vašemu požadavku na vymazání údajů vyhovět v důsledku konkrétních právních důvodů, přičemž pokud budou takové právní důvody uplatněny v okamžiku vašeho požadavku, budeme vás o tom informovat.
 • namítat proti zpracování vašich osobních údajů nebo požadovat, aby bylo zpracování omezeno.
 • Právo vzít zpět váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů

OBVYKLE NENÍ POŽADOVÁN ŽÁDNÝ POPLATEK

Přístup k vašim osobním údajům (či uplatnění jakýchkoli dalších vašich práv) nezahrnuje žádný poplatek. Avšak můžeme účtovat přiměřený poplatek v případě, že váš požadavek je zjevně nepodložený, opakovaně předkládaný nebo velmi rozsáhlý. V takovém případě se také můžeme rozhodnout nevyhovět vašemu požadavku.

CO OD VÁS MŮŽEME POŽADOVAT

Může se stát, že budeme od vás vyžadovat specifické informace, abyste nám pomohli potvrdit vaši identitu a zajistit vaše právo přístupu k vašim osobním informacím (či uplatnit jakákoli vaše jiná práva). Toto je bezpečnostní opatření pro zajištění toho, aby nebyly osobní údaje zpřístupněny žádné neoprávněné osobě. Také vás můžeme kontaktovat a požádat vás o další informace ve vztahu k vašemu požadavku, abychom urychlili naši reakci.

ČASOVÁ LHŮTA PRO REAKCI

Na veškeré oprávněné požadavky se snažíme zareagovat během jednoho měsíce. Příležitostně může doba naší reakce jeden měsíc překročit, pokud je váš požadavek obzvláště komplexní, nebo jste zadali celou řadu požadavků. V takovém případě vás o tomto budeme informovat a také vám budeme posílat aktuální zprávy.

Pokud byste chtěli uplatnit některá z práv uvedených výše, nebo máte jakékoli nejasnosti ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, pošlete nám prosím e‐mail na adresu DataProtection@wgrant.com tak, abychom mohli provést příslušné šetření a vyjít vám v této věci vstříc.

Pokud bychom nebyli schopni uspokojivě vyřešit vaše problémy či požadavky, můžete podat stížnost u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů.

16. JAK SE ODHLÁSIT NEBO VZÍT ZPĚT SVŮJ SOUHLAS

V případě, kdy jsme shromažďovali vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, a vy následně svůj souhlas vezmete zpět, dojde k vymazání vašich osobních údajů, pokud neexistuje žádný právní důvod na základě kterého bychom měli nadále vaše údaje zpracovávat.

Můžete se rozhodnout vzít zpět svůj souhlas, změnit své preference nebo se rozhodnout, že již nechcete od nás získávat zprávy tak, že nám toto sdělíte pomocí kontaktních údajů uvedených v bodě 2 výše nebo e‐mailem na adresu info@tullamoredew.com.

Také nás kdykoli můžete požádat, abychom vám přestali zasílat marketingové zprávy.

Mějte však prosím na paměti, že jestliže se rozhodnete dále nepřijímat e‐mailové marketingové zprávy, vaši e‐mailovou adresu budeme udržovat v záznamech proto, abychom se ujistili, že vám v budoucnu nezašleme žádná další marketingová sdělení.

Vydáno dne: Květen 2018