OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jakékoliv vaše využití webové stránky Tullamore D.E.W. na adresewww.tullamoredew.com závisí na vašem souhlasu s těmito obchodními podmínkami, včetně oznámení o ochraně osobních údajů a cookies. Následují obchodní podmínky platí pro uživatele, návštěvníky a osoby navštěvující tuto webovou stránku. Společnost William Grant & Sons Irish Brands Limited je členem skupiny společností William Grant & Sons (skupiny WGS), přičemž její mateřská společnost je William Grant & Sons Limited registrovaná ve Skotsku pod IČO 131772 a se sídlem na adrese The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, AB55 4DH. Před využitím této webové stránky si tyto podmínky dobře přečtěte, prosím. Použitím webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Jestliže s těmito obchodními podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tuto webovou stránku, prosím.

 

PRO PŘÍSTUP NA WEBOVOU STRÁNKU MUSÍTE BÝT PLNOLETÍ V ZEMI, VE KTERÉ TUTO STRÁNKU NAVŠTĚVUJETE. POKUD TOMU TAK NENÍ, TUTO STRÁNKU NENAVŠTĚVUJTE..

 

Veškeré výrazy typu „naše“, „nás“, „my“ nebo „společnost“ uvedené v těchto zásadách a v oznámení o ochraně osobních údajů a cookies jsou určeny k označení společnosti William Grant & Sons Limited, jejich poboček, přidružených společností a společníků.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Většinu částí naší webové stránky můžete navštěvovat bez poskytnutí svých osobních údajů. Určité oblasti webové stránky jsou vám přístupné pouze po registraci.

2. Společnost může tyto obchodní podmínky kdykoliv revidovat cestou aktualizace tohoto oznámení.

3. Zodpovídáte za pravidelnou kontrolu této stránky v souvislosti s aktualizacemi těchto obchodních podmínek, které začnou platit po zveřejnění. Vaše další používání našich webových stránek bude považováno za váš souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně našeho oznámení o ochraně osobních údajů a cookies.

 

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

4. Není-li uvedeno jinak, autorská práva a jiná vlastnická práva k duševnímu majetku na této webové stránce (včetně, bez omezení, obchodních značek, designů, log, textu, obrázků, zvukových a filmových materiálů a designů lahví) jsou majetkem společnosti nebo předmětem licence.

5. Bez omezení platí, že obchodní značky a veškerá související loga, etikety, designy lahví a veškeré další duševní vlastnictví spojené se značkou Tullamore D.E.W. je majetkem společnosti.

6. Jakékoliv další názvy výrobků a obrázky uvedené na této webové stránce slouží pouze k identifikačním účelům. Všechny obchodní značky a registrované obchodní značky zahrnuté do názvů takových výrobků a obrázků jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

7. Materiál z této webové stránky nesmí být kopírován, reprodukován, opět zveřejňován, nahráván, umisťován na jiné webové stránky, přenášen, rozšiřován, obchodně využíván nebo upravován jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

8. Veškerá práva výslovně neudělená v těchto obchodních podmínkách jsou vyhrazena.

 

SERVICE ACCESS & ACCEPTABLE USE

9. Společnost neponese žádnou odpovědnost v případě, že její webové stránky nebudou dostupné z jakéhokoliv důvodu, kdykoliv a po jakoukoliv dobu. Přístup na webovou stránku může být pozastaven dočasně nebo trvale bez upozornění.

10. Bez souvislosti s článkem 9 si společnost vyhrazuje právo pozastavit, ukončit nebo omezit přístup na své webové stránky při porušení těchto obchodních podmínek.

11. Jakákoliv hesla a uživatelská jména musíte uchovávat v tajnosti a společnost si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit platnost uživatelského jména a hesla v případě, že se domnívá, že jste porušili tyto obchodní podmínky.

12. Webové stránky smíte využívat pouze pro zákonné účely. Webové stránky nesmíte využívat:

• žádným způsobem, který porušuje jakékoliv související místní, státní nebo mezinárodní zákony nebo nařízení;

• žádným způsobem, který je nezákonný, představuje podvod, nebo má jakékoliv nezákonné důsledky nebo vede k podvodu;

• pro přenos nebo získávání či zasílání jakýchkoliv nevyžádaných nebo nepovolených reklamních nebo propagačních materiálů nebo jakékoliv formy spamu;

• pro vědomý přenos jakýchkoliv dat, zasílání nebo nahrávání jakýchkoliv materiálů, které obsahují viry nebo podobný počítačový kód určený k negativnímu působení na provoz jakéhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru;

• pro vykonávání jakékoliv jiné činnosti, která by byla v rozporu se Zákonem o zneužívání počítačů z roku 1990 (UK).

 

VKLÁDÁNÍ TEXTŮ

13. Kromě informací, ze kterých lze zjistit totožnost osob, které popisuje oznámení o ochraně osobních údajů a cookies, jste povinni v případech, kdy jste vyzváni ke vkládání jakýchkoliv příspěvků na tyto webové stránky (kromě jiného i jakýkoliv text, obrázky, video nebo zvukové záznamy), udělujete společnosti trvalé celosvětové bezplatné nevýhradní právo a licenci, včetně práva poskytovat sublicence, na použití, reprodukci, úpravu, přizpůsobení, zveřejnění, překlad, tvorbu odvozených děl, distribuci, realizaci, hraní, přehrávání, sdělování veřejnosti a uplatňování všech autorských a publikačních práv ve vztahu k jakémukoliv takovému dílu anebo jeho zapracování do jiných děl v jakýchkoliv médiích nyní nebo později zhotovených pro celou dobu trvání jakýchkoliv práv, která mohou existovat v takovém kontextu a v souladu s omezením soukromí popsaným v oznámení o ochraně osobních údajů a cookies společnosti. Jestliže si nepřejete taková práva společnosti udělit, neměli byste přidávat své příspěvky na její webovou stránku.

14. Vložením svého příspěvku na tuto webovou stránku také:

• zaručujete, že takový příspěvek představuje vaše originální dílo a že máte právo jej poskytnout společnosti pro všechny účely uvedené výše, a

• souhlasíte se vzdáním se všech morálních práv spojených se svým příspěvkem pro účely jeho vložení a zveřejnění na webové stránce a další účely uvedené výše.

15. Souhlasíte s tím, že nebudete vkládat žádný příspěvek, který jste sami nevytvořili nebo který jinak porušuje práva třetích stran nebo omezuje či znemožňuje použití těchto webových stránek jakoukoliv třetí stranou, včetně její spokojenosti s ní. Vaše používání této webové stránky a příspěvky nesmí být nezákonné a ani nesmí obtěžovat nebo vyvolávat tíseň nebo nepříjemné pocity na straně jakékoliv osoby a nebude obsahovat žádné obscénní nebo urážlivé věci nebo narušovat běžný dialog na této webové stránce.

16. Nebudete sami ani prostřednictvím žádné třetí strany vkládat žádné příspěvky nebo prohlášení, která by obsahovala:

• nadávání anebo nepřijatelné, neslušné, hanlivé, výhružné, hrubé nebo diskriminující výrazy (na základě rasy, víry, pohlaví, sexuální orientace, národnosti, věku nebo fyzického či duševního postižení);

• diskuze, které podněcují, propagují nebo poskytují informace o ilegálních nebo trestných činnostech (kromě jiného jde o pornografii, výbušniny, zbraně, násilí, drogy, počítačové viry, počítačové pirátství a porušování autorských práv);

• zveřejňování adres jiných webových stránek nebo obsahu, který porušuje jakákoliv práva třetích stran k duševnímu vlastnictví;

• výměnu telefonních čísel nebo domácích adres, obtěžování ostatních uživatelů webových stránek (buď v soukromí nebo ve veřejném fóru) nebo vydávání se za naše pracovníky, známé osoby nebo jiné osoby;

• kroky, které by přerušily nebo narušily fungování, stabilitu nebo bezpečnost webových stránek (kromě jiného i infikování viry, chyby v programech, trojských koní nebo jakoukoliv jinou formu infikování);

• inzerce, reklamy, nevyžádané přístupy nebo jakékoliv jiné použití webové stránky pro neoprávněné obchodní účely;

• jakékoliv znevažující poznámky o společnosti nebo jejích webových stránkách.

17. Souhlasíte s tím, že společnost odškodníte v případě jakýchkoliv zákonných poplatků, škod a jiných výdajů, které jí mohou vzniknout v důsledku porušení nebo předpokládaného porušení podmínek nebo práv jakékoliv třetí strany vámi, včetně vašeho jakéhokoliv porušení jakéhokoliv zákona.

18. Ačkoliv žádáme všechny uživatele webových stránek, aby tyto podmínky dodržovali, berete na vědomí, že jejich ostatní uživatelé mohou jejich prostřednictvím publikovat materiály, které vy považujete za urážlivé nebo škodlivé. Společnost nepřijímá žádnou zodpovědnost nebo zodpovědnost za škodu v případě příspěvku samostatného uživatele vloženého na webovou stránku a takové příspěvky nepředstavují názory společnosti.

19. Jestliže přispíváte na naše webové stránky, pak souhlasíte s tím, že nám udělujete bezplatnou nevýhradní licenci ke zveřejňování a dalšímu využívání vašich materiálů jakýmikoliv způsoby a v médiích dle našeho přání po celém světě.

 

OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI

21. Ačkoliv se společnost snaží zajistit správnost informací na webové stránce, společnost nezaručuje správnost a úplnost materiálů na této webové stránce. Společnost může měnit materiály na své webové stránce nebo výrobky a ceny na ní uvedené kdykoliv a bez upozornění. Materiály na webové stránce mohou být zastaralé a společnost se nijak nezavazuje takové materiály aktualizovat. Společnost vám poskytuje svoji webovou stránku v maximálním rozsahu povoleném zákonem na základě toho, že společnost vylučuje jakákoliv prohlášení, záruky, podmínky a jiné náležitosti (kromě jiného i podmínky, které vyplývají ze zákona).

22. Na základě článku 23 společnost, jakákoliv jiná strana (zapojená do tvorby, výroby, údržby nebo poskytování webové stránky či nikoliv) a jakákoliv ze společností ve skupině a pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři nebo jednatelé kterékoliv z nich vylučují veškerou odpovědnost za škodu a odpovědnost za jakoukoliv částku nebo druh škody na vaší straně nebo na straně třetí strany (kromě jiného včetně jakéhokoliv omezení, jakékoliv přímé, nepřímé, represivních nebo následných ztrát nebo škod nebo jakéhokoliv ušlého příjmu, zisku, ztráty dobré pověsti, smluv, využití peněz nebo ztráty či škody vlivem nebo v souvislosti s jakýmkoliv způsobem přerušení obchodní činnosti, a ve spojení s deliktem (kromě jiného i zanedbáním), smlouvou nebo jinak) v souvislosti s webovou stránkou nebo ve spojení s využitím, nemožností používat, nebo důsledky použití webové stránky, jakýchkoliv webových stránek napojených na webovou stránku nebo materiály na takových webových stránkách, včetně, kromě jiného, ztráty nebo škody způsobené viry, které mohou napadnout vaše počítačové vybavení, software, data nebo jiný majetek na základě vašeho přístupu na webovou stránku, jejího používání nebo stahování jakýchkoliv materiálů z webové stránky nebo jakýchkoliv webových stránek na webovou stránku napojených.

23. Tyto obchodní podmínky neobsahují nic, co by omezovalo odpovědnost společnosti za:

• úmrtí nebo zranění způsobené nedbalostí společnosti, členů jejích ředitelů, jednatelů, pracovníků nebo zástupců;

• podvod nebo podvodné dezinformace nebo

• jakoukoliv odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit zákonem.

 

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

24. Tyto obchodní podmínky se budou řízeny a vykládány v souladu se zákony Skotska. Spory vyvstávající v souvislosti s těmito obchodními podmínkami budou předmětem výhradní jurisdikce skotských soudů, ačkoliv si společnost zachovává právo přenést řízení proti vám za porušení těchto obchodních podmínek do vaší země pobytu nebo jiné příslušné země.

Datum vydýná: 08. 11. 12