ÚVOD

1. Akékoľvek zmienky typu "náš", "my", vrátane odvodených slovných tvarov, alebo "spoločnosť" v týchto zásadách sú určené k označeniu spoločnosti William Grant & Sons Limited, jej dcérskych spoločností, pridružených spoločností, alebo spoločníkov.  William Grant & Sons Limited, its subsidiaries, affiliates and associates.


Terms & Conditions s ďalšími dokumentami, ktoré sú na nich zmienené, určuje základ, podľa ktorého budeme spracovávať akékoľvek osobné údaje, ktoré od vás získame, alebo ktoré nám dodáte. Pozorne si prosím prečítajte nasledovné informácie, aby ste sa oboznámili s našimi postupmi, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov a spôsobov, ako s nimi budeme nakladať.

Pre účely Zákona o ochrane osobných údajov z r. 1998 (zákon) je kontrolným subjektom spoločnosť William Grant & Sons Limited, zapísaná v Škótsku, IČO SC131772, s registrovaným sídlom na adrese The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, AB55 4DH.

INFORMÁCIE, KTORÉ BY SME MOHLI OD VÁS POŽADOVAŤ

2. Nesmiete nám poskytnúť svoje osobné údaje pokiaľ ste nedosiahli vek, v ktorom môžete nakupovať alkohol v štáte, v ktorom žijete a v pôsobnosti štátu, v ktorom pristupujete k internetovej stránke (ak je iný). Od osôb, ktoré nedosiahli požadovanú vekovú hranicu pre nakupovanie alkoholu nebudeme získavať osobné údaje a ani im predávať alkoholické nápoje. Ak obdržíme oznámenie, alebo nadobudneme presvedčenie, že nám ktokoľvek pod požadovanou vekovou hranicou pre nákup alkoholu poskytol svoje osobné údaje, vynaložíme akékoľvek primerané úsilie, aby sme tieto osobné údaje vymazali zo svojich súborov a spisov, alebo ich označíme a (v rozsahu, ktorý povoľuje zákon) ponecháme výhradne za účelom zadržania, aby nikdy neboli použité.

Ak nám zveríte svoje osobné údaje, je to vaše rozhodnutie. My len zhromažďujeme osobné údaje, ktoré ste sa nám rozhodli poskytnúť. Patria sem osobné údaje, ktoré uvádzate pri týchto príležitostiach:

keď sa registrujete na našu webovú stránku, kontaktujete nás, zúčastňujete sa našich prieskumov a dotazníkových ankiet, prihlasujete sa do súťaží, reklamných akcií alebo udalostí, ktoré sponzorujeme a zverejňujete informácie na verejných miestach našej web stránky;

ak od nás nakupujete produkty v našich online obchodoch a vyplnením svojich objednávok.

Vykonávaním týchto úkonov súhlasíte s tým, že takéto informácie použijeme podľa ustanovení v tomto a cookies (ďalej aj Vyhlásenie) a v Obchodných podmienkach webových stránok. Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

3. V niektorých prípadoch vám poskytneme možnosť si vybrať, či od nás chcete odoberať informácie, alebo nie (napr. voľba súhlasu, či nesúhlasu s odberom e-mailov obsahujúcich novinky o našich značkách, alebo ponuky akcií). Niekedy však možnosť nesúhlasu nemáte, napríklad keď plníme povinnosti vyplývajúce zo zmluvy s vami, alebo realizujeme transakciu, ktorú ste si vyžiadali.

COOKIES

4. Môžeme tiež získavať informácie o vašom všeobecnom používaní internetu prostredníctvom súborov cookies. Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači webovými stránkami, ktoré navštevujete. Cookies nemôžu váš počítač poškodiť a my neuchovávame údaje odhaľujúce totožnosť osôb, používame však zakódované informácie, ktoré sme od nich zhromaždili, aby sme vám zjednodušili používanie našich webových stránok a poskytli vám lepšie služby, prispôsobené vašej osobnosti. .

Cookies nám umožnia:

odhadnúť počet našich návštevníkov a spôsob používania;

a zistiť, či sa na webové stránky vrátite.

Aby ste mohli naplno využívať personalizované funkcie na našich webstránkach, vo svojom počítači, v mobilnom telefóne, či na inom zariadení (zariadenie), je nutné, aby ste Cookies akceptovali.

5. Tu je zoznam hlavných cookies, ktoré môžu byť poslané do vášho zariadenia, a popis, na čo každé cookies používame. Svoj prehliadač môžete nastaviť na zákaz cookies (bližšie pokyny v článku 7), ale ak to urobíte, nebudú vám sprístupnené niektoré personalizované funkcie našich webstránok.

Názov cookie

/Účel cookie

Bližšie informácie

lda_passed

Tento cookie ukazuje, že užívateľ spĺňa vekový limit

true = lda_visited

__utma

__utmb

__utmz

__utmc

_utm*

Google Analytics.

Tieto cookies sa používajú na zber informácií o tom, ako návštevníci využívajú naše webstránky. Cookies zhromažďujú informácie v anonymnej forme, vrátane počtu návštevníkov webstránky, odkiaľ návštevníci prichádzajú a stránky, ktoré navštívili.

Tu kliknite pre získanie prehľadu ochrany osobných údajov na Google

 

Krajina

Zobrazuje krajinu, v ktorej užívateľ vstúpil na webstránku

formát kódu krajiny podľa normy ISO 3166-1 alpha 3

PHP session Cookies

Pomáha udržiavať užívateľa prihláseného počas relácie

 

Disqus Cookies

Používaný pre tretie strany. Disqus on the comments

disqus_

has_js

Zlepšenie funkčnosti, kontrola, či prehliadač užívateľa podporuje javascript

 

Session Cookie

Cookie pre relácie, potrebný pre základnú kontrolu funkčnosti a bezpečnosti

SESS302d733ee6826057ab13fccce22fcb61

6. Aby sme podporili svoje webstránky, môžeme na ne príležitostne zaradiť obsah v podobe fotografií a videí z webových stránok tretích strán, napr. Flickr a Youtube. Stránky s týmto začleneným obsahom k vám môžu infiltrovať cokies zo stránok týchto iných prevádzkovateľov. Nekontrolujeme šírenie týchto cookies, a preto by ste si mali preveriť príslušnú webstránku tretej strany, ohľadom bližších informácií o cookies.

7. Cookies od nás môžete odmietnúť týmito spôsobmi: (a) nepovoliť používanie cookies na vstupnej stránke webstránok; alebo (b) aktivovaním nastavenia vášho prehliadača, ktorý vám umožní odmietnuť nastavenie cookies (navštívte http://www.allaboutcookies.org/  ak potrebujete pomoc s upravením nastavení vášho prehliadača)

8. Pre odmietnutie služby Google Analytics na všetkých webstránkach navštívte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

KDE UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

10. Ak nám svoje osobné údaje poskytnete počas nakupovania, registrácie, či pri prihlasovaní sa k odberu služby, či produktu, vaše informácie použijeme len k tomu, aby sme vám poskytli danú službu alebo pre úzko súvisiace účely. Využívame niektoré veľmi starostlivo vybrané tretie strany, aby nám pomáhali dodávať vám tieto služby a produkty, tieto strany však majú povolenie využívať vaše osobné údaje výhradne k dodávaniu služby alebo produktov, ktoré ste si kúpili, ktoré odoberáte, alebo ktorých odber ste si zaregistrovali. Pre väčšiu podporu týchto služieb zrealizujú niektoré z našich dôveryhodných tretích strán prenos vašich údajov do zámoria, my však zabezpečujeme, aby vaše osobné údaje ostali chránené a v bezpečí.

VYUŽITIE INFORMÁCIÍ

11. Informácie, ktoré od vás získame, používame týmito spôsobmi:

k dosiahnutiu, aby bol obsah webových stránok predkladaný tým najefektívnejším spôsobom ako pre vás, tak aj pre váš počítač, či iné zariadenie;

aby sme vám poskytli informácie, produkty či služby, ktoré od nás požadujete, alebo o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, ak ste súhlasili s možnosťou kontaktovať vás pre tieto účely;

 

aby sme vám umožnili podieľať sa na interaktívnych funkciách webstránok, ak si takú možnosť zvolíte;

k uskutočneniu online nákupov.

SPRÍSTUPNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

12. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť akémukoľvek členovi našej skupiny, čo znamená našim dcérskym spoločnostiam, našej hlavnej holdingovej spoločnosti a ich dcérskym spoločnostiam podľa článku 1159 britského Zákona o spoločnostiach z r. 2006.
13. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť našim dodávateľom, distribútorom (čiastočne alebo úplne vlastneným) a ďalším zmluvným dodávateľom, ktorých sme poverili, aby nám pomáhali zabezpečovať výrobky a služby pre vás, vrátane dodávky produktov, ktoré ste si objednali a realizácie prieskumu trhu, s účasťou na ktorom ste súhlasili.
14. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť tretím stranám:

V prípade, keď predávame, alebo kupujeme akýkoľvek podnik, alebo majetok, môžeme vaše osobné údaje sprístupniť potenciálnemu predávajúcemu, či kupujúcemu takéhoto podniku alebo majetku.

V prípade, že je naša spoločnosť, alebo akákoľvek podstatná časť jej majetku odkúpená treťou stranou, budú osobné údaje, ktoré spoločnosť uchováva o svojich zákazníkoch, súčasťou prevádzaného majetku.

V prípade, keď sme nútení sprístupniť, alebo zdieľať vaše osobné údaje za účelom splnenia akejkoľvek zákonnej povinnosti; alebo za účelom ochrany práv, majetku či bezpečnosti spoločnosti, našich zákazníkov, alebo ďalších subjektov. Patrí sem výmena informácií s inými spoločnosťami a organizáciami za účelom ochrany pred podvodmi a kvôli zníženiu úverového rizika.

VAŠE PRÁVA

15. Máte právo nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje nespracovali pre účely marketingu. Svoje právo, aby ste takémuto spracovaniu zabránili, môžete uplatniť zaškrtnutím príslušných políčok vo formulároch, ktoré používame na získavanie vašich údajov a kde sa aj odhlásite z odberu komunikácie. Svoje právo tiež môžete uplatniť kedykoľvek, keď nám napíšete na adresu:

William Grant & Sons Ltd
Independence House
84 Lower Mortlake Road
Richmond
Surrey, TW9 2HS

16. Webové stránky môžu občas obsahovať odkazy na iné webstránky našich partnerských sietí, reklamných agentúr a pridružených spoločností a rovnako ich odkazy na naše stránky. Ak použijete odkaz na akejkoľvek z týchto stránok, upozorňujeme, že tieto webstránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že za ich zásady nepríjmame žiadnu povinnosť ani zodpovednosť. Pokým na takýchto wesbtránkach poskytnete svoje osobné údaje, overte si predtým ich zásady ochrany osobných údajov.

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

17. Podľa zákona máte právo prístupu k informáciám, ktoré o vás uchovávame. Vaše právo prístupu je možné uplatniť v súlade so zákonom. Akýkoľvek prístup môže byť spoplatnený sumou 10 GBP (britských libier) na pokrytie našich nákladov, ktoré vynaložíme, aby sme vám poskytli detailné informácie, ktoré o vás uchovávame.

To, či o vás uchovávame nejaké osobné údaje, môžete zistiť tak, že podáte "Žiadosť o prístup k subjektu", podľa Zákona o ochrane osobných údajov z r. 1998. Ak uchovávame vaše osobné údaje:

poskytneme vám ich popis ;

povieme vám, prečo ich uchovávame;

povieme vám, komu ich môžeme sprístupniť;

umožníme vám, aby ste mali kópiu údajov v zrozumiteľnej forme.

V súvislosti s podaním žiadosti o akékoľvek osobné údaje vás môžeme požiadať, aby ste zaslali svoju žiadosť písomne s využitím kontaktných údajov uvedených na konci tohto Vyhlásenia.

ZMENY V NAŠOM VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

18. Akékoľvek zmeny, ktoré môžeme v budúcnosti vykonať v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov a cookies, budú zverejnené na tejto stránke a prípadne obdržíte oznámenie e-mailom.

KONTAKT

19.Uvítame akékoľvek dotazy, pripomienky a žiadosti ohľadom Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a cookies a prosíme, aby ste ich posielali na túto adresu:

William Grant & Sons Ltd
Independence House
84 Lower Mortlake Road
Richmond
Surrey, TW9 2HS

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

20. Toto Vyhlásenie a jeho výklad sa riadia právnymi predpismi Škótska. Spory, ktoré s Vyhlásením súvisia, budú riešené výhradne v jurisdikcii škótskych súdov, aj keď si Spoločnosť ponecháva právo viesť konanie proti vám za porušenie tohto vyhlásenia v krajine vášho bydliska, alebo v akejkoľvek inej príslušnej krajine.

Dátum zverejnenia:  September 2012

Spoločnosť

Zapísané sídlo

IČO

William Grant & Sons Ltd

THE GLENFIDDICH DISTILLERY

DUFFTOWN

BANFFSHIRE

AB55 4DH

SC131772

The Balvenie Distillery Company Limited

THE BALVENIE MALTINGS

DUFFTOWN

BANFFSHIRE

AB55 4BB

SC138003

The Hendrick’s Gin Distillery Ltd

THE GIRVAN DISTILLERY

GIRVAN

KA26 9PT

SC236185

Quality Spirits International Ltd

INDEPENDENCE HOUSE

84 LOWER MORTLAKE ROAD

RICHMOND

SURREY

TW9 2HS

01994340

William Grant & Sons Distillers Ltd

THE GLENFIDDICH DISTILLERY

DUFFTOWN

BANFFSHIRE

AB55 4DH

SC134248

First Drinks Brand Limited

FORM 1 17 BARTLEY WOOD BUSINESS PARK

BARTLEY WOOD

HOOK

RH27 9XA

02288241