OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANÍ COOKIES

ÚVOD

Prijali sme záväzok chrániť vaše osobné údaje; ochranu vášho súkromia vnímame so všetkou vážnosťou. Preto sme pripravili aj toto oznámenie o ochrane osobných údajov a používaní cookies, kde vysvetľujeme, akým spôsobom zhromažďujeme a ukladáme vaše osobné údaje (získané na základe vašej návštevy týchto webových stránok), a aby sme vám poskytli informácie o tom, ako s týmito údajmi budeme zaobchádzať. To sa týka všetkých informácií, ktoré nám poskytnete v prípade, že sa zaregistrujete, aby ste s nami udržiavali kontakt, alebo sa zúčastníte na niektorej z našich súťaží.

Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali toto oznámenie a aj podmienky používania našich webových stránok, prípadne ďalšie oznámenia o spracovaní údajov alebo spôsobe spracovania údajov, ktoré vám predložíme v prípade, že spracúvame alebo zhromažďujeme vaše osobné údaje. Získate tak dobrú predstavu o tom, ako a prečo používame vaše informácie.

Ak by ste nesúhlasili s akoukoľvek podmienkou v týchto zásadách, nepoužívajte, prosím, webové stránky ani pomocou nich nezadávajte žiadne svoje osobné údaje.

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť William Grant & Sons Limited (IČ SC131772) je prevádzkovateľom osobných údajov, zodpovedným za vaše osobné údaje.

Adresa sídla:
The Glenfiddich Distillery
Dufftown
Banffshire
AB55 4DH

Všetky odkazy v rámci tohto oznámenia v podobe „náš“, „my“ alebo „spoločnosť“ odkazujú na spoločnosť William Grant & Sons Limited, jej pobočky, sesterské a pridružené spoločnosti.

Vlastníme značku Tullamore DEW a tiež vlastníme a prevádzkujeme stránky www.tullamoredew.com.

2. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Naše kontaktné údaje:

William Grant & Sons Limited
Independence House
84 Lower Mortlake Road
Richmond
Surrey
TW9 2HS

3. ZMENY V OZNÁMENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A VAŠA POVINNOSŤ NÁS INFORMOVAŤ O ZMENÁCH VAŠICH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované v máji 2018 a naďalej podliehajú našej priebežnej kontrole. Všetky aktualizácie v nich uskutočnené zverejníme na týchto stránkach. Odporúčame, aby ste si tieto stránky pravidelne prezerali, a tak zaistili, že budete oboznámení s najaktuálnejšou verziou.

Majte, prosím, na pamäti, že vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, by mali byť presné a aktuálne. Dajte nám, prosím, vedieť, ak by sa počas nášho vzájomného vzťahu vaše údaje, ktoré uchovávame, zmenili.

4. ODKAZY NA TRETIE OSOBY

Tieto webové stránky môžu príležitostne obsahovať odkazy na iné webové stránky, pluginy, platformy alebo aplikácie. Ak na tieto odkazy kliknete alebo tieto pripojenia spustíte, môžu tretie osoby získať prístup k vašim osobným údajom alebo vaše údaje zdieľať. Webové stránky tretích osôb nespravujeme a nenesieme zodpovednosť za ich zásady práce s osobnými údajmi ani za to, akým spôsobom vaše osobné údaje zhromažďujú a používajú. Ak odídete z našich webových stránok na iné, odporúčame, aby ste si prečítali oznámenie o ochrane osobných údajov všetkých webových stránok, ktoré navštívite, skôr ako na nich zadáte akékoľvek osobné údaje.

5. INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS MÔŽEME ZÍSKAVAŤ

Osobné údaje alebo osobné informácie sú akékoľvek informácie, na základe ktorých možno danú osobu identifikovať.

Nesmiete nám poskytovať svoje osobné údaje, ak ste nedosiahli vekovú hranicu nevyhnutnú na nákup alkoholu v krajine, kde sídlite, prípadne v krajine (ak ide o inú krajinu), z ktorej pristupujete na webové stránky. Nemáme v úmysle zhromažďovať osobné údaje jednotlivcov, ktorí nedosiahli vek potrebný na nákup alkoholických nápojov, ani takým osobám alkoholické nápoje ponúkať. Ak získame informáciu alebo nadobudneme presvedčenie, že sme získali osobné údaje od osoby, ktorá nedosiahla vekovú hranicu určenú na nákup alkoholických nápojov, vynaložíme všetko primerané úsilie, aby sme údaje o takej osobe odstránili zo svojich súborov alebo také osobné údaje označili (v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon) a ponechali si ich, aby sa už ďalej nemohli používať.

Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú (a) informácie, ktoré nám poskytujete, a (b) informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme alebo vytvárame. Tieto typy informácií podrobne definujeme nižšie:

(a)Informácie, ktoré nám poskytujete: tieto informácie môžu zahŕňať:

 • kontaktné údaje (napr. vaše meno, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa);
 • demografické údaje (ako napr. váš vek alebo vekový rozsah a pohlavie);
 • • informácie o online registrácii (ako napr. vaše heslo a ďalšie overovacie údaje);
 • • informácie o platbách (ako napr. podrobné údaje o platobnej karte a fakturačná adresa);
 • • informácie poskytnuté ako súčasť online dotazníkov (napr. reakcie na prieskumy spokojnosti alebo prieskum trhu);
 • • zadané údaje v rámci súťaží a
 • • v niektorých prípadoch vaše marketingové preferencie.

(b) Informácie, ktoré vytvárame alebo automaticky zhromažďujeme: tieto osobné informácie sa môžu týkať vášho zariadenia (napr. vášho PC, tabletu alebo iného mobilného zariadenia), vášho používania našich webových stránok a aplikácií, fotografií a videonahrávok urobených nami alebo naším menom a/alebo vašich osobných preferencií, záujmov alebo geografickej polohy. Príklady týchto typov informácií môžu zahŕňať:

 • meno a vek (alebo príslušnosť k uvedenej vekovej skupine);
 • informácie o vašom zariadení, operačnom systéme, prehliadači a IP adresa;
 • jedinečné identifikačné prvky vášho zariadenia;
 • podrobné údaje o webových stránkach, ktoré ste navštívili;
 • ktoré výrobky ste si pozerali online (vrátane informácií o produktoch, ktoré ste vyhľadávali alebo si prezerali, kúpili alebo pridali do online nákupného košíka);
 • koľko času ste strávili v určitej oblasti webových stránok alebo aplikácií vrátane dátumu a času vašej návštevy/použitia;
 • osobné informácie obsiahnuté v dokumentoch vytváraných používateľom (napr. blogy a príspevky do sociálnych médií);
 • používateľské meno alebo identifikačné údaje v sociálnych médiách;
 • profilové fotografie v sociálnych médiách a ďalšie profilové informácie v sociálnych médiách (napr. počet priaznivcov);
 • fotografie a videonahrávky.

6. AKO VAŠE ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME

Na zhromažďovanie vašich osobných údajov používame rôzne postupy vrátane priamej interakcie s vami napríklad vtedy, keď:

a. navštívite a využijete naše webové stránky;
b. sa s nami skontaktujete vo forme otázky alebo inej spätnej väzby;
c. sa prihlásite do súťaže, propagačnej akcie, lotérie alebo akcie prevádzkovanej na tejto webovej stránke;
d. vyplníte online dotazník (ako napr. dotazník zákazníckej spokojnosti);
e. poskytnete údaje o platobnej karte (napríklad pri nákupe výrobkov od nás);
f. sa zaregistrujete na webových stránkach alebo aplikácie alebo pošlete recenzie alebo komentáre;
g. nás informujete o svojich marketingových preferenciách (tie by sa nám mali posielať na adresu info@tullamoredew.com);
h. s nami komunikujete pomocou webových stránok sociálnych médií, aplikácií tretích osôb alebo podobných technológií a/alebo
i. navštívite akcie, ktoré organizujeme alebo ktoré sa organizujú naším menom.

Môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje aj pomocou automatickej interakcie, napr. keď používate prehliadač alebo navštevujete naše webové stránky; na automatické zhromažďovanie informácií z vašich zariadení používame cookies a iné podobné prostriedky. Používanie cookies je podrobnejšie opísané v bode 8 nižšie.

7. INFORMÁCIE, KTORÉ ZVEREJŇUJETE VO VEREJNÝCH PRIESTOROCH NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK A V SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

Informácie, ktoré zverejňujete vo verejných priestoroch webových stránok alebo pomocou nich (napr. chatroomy, nástenky alebo diskusné fóra) a v sociálnych médiách, ktoré prevádzkujeme, sú verejne dostupné informácie. To znamená, že sú všeobecne prístupné a že sa môžu zhromažďovať a používať inými osobami na posielanie nevyžiadaných správ. Nemáme kontrolu nad tým, či a ako iné osoby môžu tieto informácie použiť, a preto by ste mali byť opatrní a pri používaní verejných priestorov webových stránok a sociálnych médií by ste nemali zverejňovať osobné informácie. Neponesieme zodpovednosť za žiadne vaše príspevky, v ktorých uvediete svoje osobné údaje.

8. Cookies

V rámci týchto webových stránok využívame cookies. Tie nám umožňujú zabezpečiť, aby ste čo najlepšie mohli využívať naše webové stránky.

Táto časť obsahuje tieto informácie:

Čo sú cookies?

 • Čo sú cookies?
 • Prečo cookies používame?
 • Aké cookies používame?
 • Ako môžem cookies kontrolovať?

ČO SÚ COOKIES?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú umiestnené do vášho počítača stránkami, ktoré navštívite. Nemôžu váš počítať žiadnym spôsobom poškodiť.

Ak by ste sa o cookies chceli dozvedieť viac, tieto webové stránky obsahujú rad informácií, ktoré by vás mohli zaujímať: http://www.aboutcookies.org/default.aspx

PREČO COOKIES POUŽÍVAME?

Používame cookies, aby sem vás odlíšili od ostatných používateľov našich webových stránok a zaistili zvýšenú funkčnosť týchto stránok. Zlepšujeme tak vašu prácu so stránkami a môžeme poskytovať lepšie a viac adresné služby.

Nepoužívame cookies na zhromažďovanie osobných informácií o vás, používame však zašifrované informácie získané pomocou cookies na to, aby sme:

a. odhadli počet našich návštevníkov a mali informácie o spôsobe používania stránok a

b. vás rozpoznali, ak sa na stránky vrátite.

Aby ste mohli plne využívať adresne nastavované funkcie našich webových stránok, je potrebné, aby váš počítač, mobilný telefón alebo iné zariadenie prijalo cookies.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

Tu je zoznam hlavných cookies, ktoré sa môžu posielať do vášho zariadenia a na čo sa používajú. Môžete si nastaviť prehliadač tak, aby cookies odmietal (pozri informácie nižšie o tom, ako to možno urobiť), ale ak to urobíte, určité adresné funkcie našich webových stránok vám nebude možné poskytovať.

NÁZOV COOKIE

ÚČEL COOKIE

ĎALŠIE INFORMÁCIE

__utma

__utmb

__utmz

__utmc

_utm*

Google Analytics. Tieto cookies sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako používatelia používajú naše webové stránky Cookies zhromažďujú informáci anonymne vrátane o počte návštevníkov webových stránok, miestach, na stránky návštevníci prišli, stránkach, ktoré navštívili.

Kliknutím sem získate prístup k zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Google http://www.google.co.uk/intl/en/policies/ privacy/

_ga

_gid

Google Analytics používa tieto cookies na odlíšenie jednotlivých používateľov.

Kliknutím sem získate prístup k zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Google. http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

_uetsid

Sledovací cookie Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking (UET)

Kliknutím sem získate prístup k zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Bing https://advertise.bingads.microsoft.com/en‐ gb/resources/policies/microsoft‐bing‐ads‐ privacy‐policy

_ar_V4

AdRoll slúži na cielenú reklamu svojich klientov.

Kliknutím sem získate prístup k zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti https://www.adrollgroup.com/privacy

 

country

Tullamore DEW. Toto z ľvstúpil do miesta zadania vekovej skupiny.

 

language

Tullamore DEW. Toto cookie ukladá jazyk používateľa.

 

sp_apnxid

sp_ssid

spid

Tieto cookies sú súčasťou postupov reklamy s názvom retargeting alebo remarketing a sú široko používanou formou online reklamy, ktorá nám pomáha poskytovať anonymnú a cielenú reklamu návštevníkom, ktorí prejavili záujem o Tullamore DEW. Tieto cookies neukladajú osobné údaje, ukladajú len jedinečný identifikačný prvok, ktorý nám umožňuje používať externé reklamné systémy, aby sme vám zobrazili žiaduci obsah.

 

PastMember

Toto cookie identifikuje používateľa s účtom Tullamore DEW.

 

tully_live_verified

Tullamore DEW. Toto cookie ukazuje, že používateľ prešiel bránou zadania veku a súhlasili s podmienkami o oznámením o ochrane osobných údajov a použitia cookies webových stránok.

 

PHPSESSID

Tullamore DEW. Cookie PHP Session pomáha odovzdávať informácie v prípade zmien stránok.

 

V rámci podpory našich webových stránok môžeme príležitostne na naše webové stránky pridať fotografie a videonahrávky iných webových stránok, ako napr. Flickr alebo YouTube. Stránky s takým obsahom môžu obsahovať cookie týchto iných webových stránok. Distribúciu týchto cookies nemáme pod kontrolou a ak chcete získať viac informácií o týchto cookies, mali by ste navštíviť príslušné webové stránky.

AKO MÔŽEM COOKIES KONTROLOVAŤ?

Môžete odmietnuť prijatie našich cookies tak, že: (a) si zvolíte nevyužitie našich cookies pri príchode na naše webové stránky alebo (b) si nastavíte prehliadač tak, aby zabránil inštalácii cookies. Jednotlivé prehliadače sa líšia, a preto využite „nápoveď“ svojho prehliadača, kde sa dozviete viac o tom, ako zmeniť jeho nastavenie s ohľadom na cookies. Webové stránky http://www.allaboutcookies.org obsahujú podrobných sprievodcov, ktorí vám pomôžu nastaviť váš prehliadač.

Ak chcete deaktivovať sledovanie zo strany Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte webové stránky tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Majte, prosím, na pamäti, že vypnutie cookies môže znížiť funkčnosť niektorých webových stránok alebo zabrániť prístupu k nim.

9. AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje používame len vtedy, ak to povoľuje zákon, a také použitie z našej strany je v poriadku. Obyčajne používame vaše osobné údaje takto:

a. Ak je to potrebné pre naše oprávnené záujmy (alebo oprávnené záujmy tretích osôb) a ak vaše záujmy a základné práva tieto naše záujmy nepotláčajú. Na základe toho budeme napríklad zhromažďovať informácie, ktoré sú nevyhnutné pre nás, aby sme rozumeli svojich trhom a spotrebiteľom, aby sme propagovali svoje služby a riadili svoj podnik efektívne.

(Toto je právny základ, podľa ktorého môžeme spracúvať vaše osobné údaje v prípade, že sa zhromaždili na účely uvedené v bode 10a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, m, n, p a q nižšie.)

b. Ak musíme vypracovať zmluvu, ktorú s vami plánujeme uzatvoriť alebo sme s vami uzavreli:

(Toto je právny základ, podľa ktorého môžeme spracúvať vaše osobné údaje v prípade, že sa zhromaždili na účely uvedené v bode 10a nižšie.)

c. Ak musíme plniť právne alebo iné zákonné povinnosti:

(Toto je právny základ, podľa ktorého môžeme spracúvať vaše osobné údaje v prípade, že sa zhromaždili na účely uvedené v bode 10i, l a q nižšie.

d. Ak získame váš súhlas, aby sme to urobili, napr. ak nám dáte svoj súhlas s posielaním marketingových a iných správ. Pamätajte, prosím, na to, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že kliknete na „odhlásenie“ na konci akejkoľvek e‐mailovej marketingovej správy, ktorú vám pošleme.

(Toto je právny základ, podľa ktorého môžeme spracúvať vaše osobné údaje v prípade, že sa zhromaždili na účely uvedené v bode 10j, n a q nižšie.)

ÚČELY, NA KTORÉ POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme:

a. spravovali a zlepšovali tieto webové stránky, aby sme zabezpečili, že sa ich obsah prezentuje spôsobom, ktorý je najefektívnejší pre vás a váš počítač alebo zariadenie;
b. reagovali na všetky vaše otázky alebo spätnú väzbu od vás a implementovali následné zmeny;
c. si uchovávali záznamy o tom, ako sme reagovali na spätnú väzbu a/alebo sťažnosti a reklamácie;
d. monitorovali charakter a trendy sťažností, ktoré prijímame;
e. vám umožnili využívať interaktívne funkcie webových stránok, ak sa pre to rozhodnete;
f. riadili súťaže, lotérie alebo propagačné akcie, do ktorých sa prihlásite na týchto webových stránkach;
g. spravovali všetky prieskumy, ktoré vyplníte v rámci týchto webových stránok;
h. zlepšovali svoje výrobky a služby;
i. postupovali v súlade s právnymi záväzkami a chránili sa pred právnymi nárokmi a zodpovednosťou;
j. vám posielali marketingové informácie o Tullamore DEW whiskey prostredníctvom e‐mailov a SMS a ďalej o našich výrobkoch a službách a výrobkoch a službách pobočiek a pridružených sesterských spoločností v rámci skupiny William Grant & Sons;
k. cielene zamerali online reklamu;
l. overovali a kontrolovali prístup k niektorým častiam alebo funkciám našich webových stránok (aj vo vzťahu k vášmu veku a vašej polohe);
m. mohli robiť marketingové rozbory svojich výrobkov, služieb a kampaní;
n. poskytovali konkrétne služby, ktoré od nás vyžadujete, a aby sme poskytli aj dodatočné služby, o ktoré by ste mohli mať záujem;
o. udržiavali vaše účty a riadili transakcie, ako napr. platby platobnými kartami za výrobky, ktoré si od nás objednáte, alebo aby sme také transakcie realizovali;
p. diagnostikovali problémy so službami a s technológiami, ohlasované našimi používateľmi a technikmi v súvislosti s používaním našich webových stránok;]
q. podporovali a propagovali svoje hodnoty, výrobky, značky, kultúra, partnerstvá, pracovníkov a svoj podnik.

Majte, prosím, na pamäti, že ak sa s nami skontaktujete, môžeme si uchovávať kópie tejto korešpondencie.

11. AKO UKLADÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Podnikneme všetky primerane nevyhnutné kroky, aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a ukladáme. Vynaložíme všetko primerané úsilie na to, aby sme chránili vaše súkromné údaje pred neoprávneným sprístupnením a/alebo prístupom. Prenos informácií cez internet však nie je úplne bezpečný a nemáme kontrolu nad ochranou údajov vo chvíli, keď putujú k nám. Aj keď sa budeme maximálne snažiť, aby sme vaše údaje ochránili, nemôžeme zaručiť ich bezpečnosť vo chvíli, keď sa prenášajú k nám. V dôsledku toho je každý taký prenos na vaše riziko.

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené v zabezpečených spravovaných serveroch a my obmedzíme prístup k vašim osobným údajom len na tých pracovníkov, zástupcov, dodávateľov a iné tretie osoby, ktoré ich potrebujú. Všetky platobné transakcie sú šifrované pomocou technológie SSL a podrobnosti o platbe sa po ukončení transakcie neuchovávajú. Ak sme vám pridelili (alebo ste si vybrali) heslo, ktoré vám umožňuje prístup k určitým oblastiam webových stránok, je vašou úlohou udržiavať toto heslo v tajnosti. Ste zodpovední za kontrolu prístupu k svojmu účtu a za akékoľvek činnosti prebiehajúce na vašom účte a pod vaším heslom. Preto vás žiadame, aby ste svoje heslo s nikým nezdieľali. Neponesieme zodpovednosť za žiadne straty ani škody v prípade, že tento záväzok nedodržíte.

Ak sme zo zákona povinní upozorniť vás a príslušné úrady na ochranu osobných údajov alebo iné regulačné úrady na skutočné alebo údajné porušenie zabezpečenia vašich osobných údajov, urobíme to.

12. AKO DLHO BUDETE VYUŽÍVAŤ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako bude nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý sme ich získali, vrátane účelu splnenia právnych, účtovných záväzkov alebo záväzkov poskytovať hlásenia, ktoré sa na nás vzťahujú. Vaše osobné údaje budeme uchovávať dlhšie len v prípade, že existuje zákonná požiadavka, aby sme to urobili.

Pri určovaní dĺžky uchovávania vašich osobných údajov budeme brať do úvahy množstvo, druh a citlivosť daných osobných údajov a potenciálne riziká v prípade straty alebo neoprávneného použitia alebo sprístupnenia. Budeme brať do úvahy aj účel, na ktorý vaše osobné údaje spracúvame, a či tieto ciele môžeme dosiahnuť inými prostriedkami bez toho, aby sme vaše údaje museli uchovávať.

V niektorých prípadoch je možné, aby ste nás požiadali o vymazanie svojich údajov (viac informácií v bode 15 nižšie).

V niektorých prípadoch je možné, aby sme anonymizovali vaše osobné údaje tak, aby sa už naďalej nemohli s vami spájať, napr. na štatistické účely. V takých prípadoch môžeme údaje používať bez časového obmedzenia bez toho, aby sme vás o tom museli informovať.

13. VAŠA VOĽBA

V niektorých prípadoch vám ponúkneme možnosť rozhodnúť sa, či chcete od nás prijímať správy alebo nie (napr. či chcete prijímať e‐maily s novinkami o našich značkách alebo propagačných ponukách). V niektorých prípadoch je však nevyhnutné, aby sme od vás získali údaje na základe zákonnej požiadavky, alebo môže ísť o situáciu, keď vám neponúkneme možnosť výberu napríklad vtedy, keď plníme záväzky zo zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, alebo uskutočňujeme transakciu, o ktorú ste požiadali [tzn. ak od nás nakupujete výrobky online]. Ak sa v niektorých prípadoch rozhodnete neposkytovať určité informácie, môže nastať situácia, že vám nebudeme schopní poskytnúť určitú službu alebo výrobok.

14. ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sa môžu zdieľať so spoločnosťami, ktoré sú súčasťou našej skupiny – to zahŕňa všetky naše dcérske spoločnosti, ovládajúcu spoločnosť a jej dcérske spoločnosti – v súlade s definíciou uvedenou v § 1159 britského zákona o spoločnostiach z roku 2006.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť svojim dodávateľom, distribútorom (ktoré sčasti alebo úplne vlastníme (a ďalším zmluvným dodávateľom, ktoré využívame na poskytovanie výrobkov a služieb pre vás vrátane dodávok výrobkov, ktoré ste si objednali, a na prieskum trhu, na ktorom ste sa rozhodli zúčastniť sa, a tiež ďalším tretím osobám, ak:

 1. a. bola taká tretia osoba poverená uskutočňovaním určitých funkcií naším menom (napríklad realizácia súťaží, lotérií a propagačných akcií, ktoré ponúkame na týchto webových stránkach, alebo poskytovanie služieb vo vzťahu k týmto webovým stránkam; [alebo poskytovanie technických alebo iných služieb vo vzťahu k spracovaniu platieb a objednávok zákazníkov;] alebo poskytovaním technických alebo iných služieb vo vzťahu ku spracovaniu vašich osobných údajov na účely posielania alebo marketingové účely pre naše výrobky alebo služby, s ktorými ste súhlasili), a táto osoba potrebuje prístup k vašim osobným údajom, aby mohla túto svoju funkciu riadne plniť;
 2. b. máme povinnosť sprístupniť alebo zdieľať vaše osobné informácie, aby sme spĺňali právne alebo zákonné záväzky alebo chránili práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti, našich zákazníkov, spotrebiteľov alebo iných osôb. To zahŕňa výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany pred podvodnými činnosťami a zníženie úverových rizík;
 3. c. sa zapojíme do fúzie alebo procesu akvizície alebo inej transakcie zahŕňajúcej predaj celého alebo časti podniku alebo majetku spoločnosti našej skupiny, používateľské informácie (vrátane osobných údajov získaných od vás na základe vášho používania týchto webových stránok) môžu byť súčasťou majetku, ktorý sa prevádza na nového majiteľa.

Spolupracujeme len so starostlivo vyberanými tretími osobami, ktoré nám pomáhajú dodávať naše služby a výrobky vám, a tieto osoby môžu využívať vaše osobné údaje len na účely dodania služieb alebo výrobkov, ktoré ste si kúpili, zaregistrovali alebo predplatili. Neumožňujeme im používať vaše osobné údaje na ich vlastné účely. Požadujeme, aby všetky tretie osoby rešpektovali zabezpečenie vašich osobných údajov a zachádzali s nimi v súlade so zákonom.

Nikdy nebudeme zdieľať vaše osobné údaje s kýmkoľvek mimo našej skupiny spoločností s cieľom posielať informácie alebo marketingové správy, ak na to neposkytnete súhlas.

Ako spoločnosť s globálnou pôsobnosťou môže byť niekedy nevyhnutné preniesť osobné údaje do inej krajiny, ktorá sa nachádza mimo EHP. Ak sa to stane a týka sa to aj vašich osobných údajov, zaistíme zodpovedajúcu úroveň zabezpečenia vašich osobných údajov.

15. VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA

Na základe určitých okolností máte vo vzťahu k svojim osobným údajom práva zakladajúce sa na zákonoch o ochrane osobných údajov. Tieto práva zahŕňajú právo:

 • požadovať prístup k svojim osobným údajom
  To znamená, že môžete získať kópiu svojich osobných údajov, ktoré uchovávame, a môžete skontrolovať, či ich spracúvame v súlade so zákonom.
 • požadovať opravu nepresných osobných údajov
  To znamená, že môžete dosiahnuť opravu nekompletných alebo nepresných osobných údajov, ktoré uchovávame, aj keď môže byť potrebné, aby sme si overili správnosť nových údajov, ktoré nám poskytnete.
 • požadovať vymazanie svojich osobných údajov
  To znamená, že nás môžete požiadať, aby sme vymazali alebo odstránili vaše osobné údaje tam, kde neexistuje rozumný dôvod nato, aby sme ich naďalej spracúvali. Všimnite si však, prosím, že nie vždy budeme schopní vašej požiadavke na vymazanie údajov vyhovieť v dôsledku konkrétnych právnych dôvodov, pričom ak sa také právne dôvody uplatnia v okamihu vašej požiadavky, budeme vás o tom informovať.
 • namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov alebo požadovať, aby sa spracovanie obmedzilo.
 • Právo odvolať váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov

OBYČAJNE SA NEVYŽADUJE ŽIADNY POPLATOK

Prístup k vašim osobným údajom (alebo uplatnenie akýchkoľvek ďalších vašich práv) nezahŕňa žiadny poplatok. Môžeme však účtovať primeraný poplatok v prípade, že je vaša požiadavka zjavne nepodložená, opakovane predkladaná alebo veľmi rozsiahla. V takom prípade sa môžeme rozhodnúť aj nevyhovieť vašej požiadavke.

ČO OD VÁS MÔŽEME POŽADOVAŤ

Môže sa stať, že budeme od vás vyžadovať špecifické informácie, aby ste nám pomohli potvrdiť svoju identitu a zabezpečiť vaše právo prístupu k vašim osobným informáciám (či uplatniť akékoľvek vaše iné práva). Toto je bezpečnostné opatrenie na zaistenie toho, aby sa osobné údaje nesprístupnili žiadnej neoprávnenej osobe. Môžeme sa s vami aj skontaktovať a požiadať vás o ďalšie informácie vo vzťahu k vašej požiadavke, aby sme urýchlili našu reakciu.

ČASOVÁ LEHOTA NA REAKCIU

Na všetky oprávnené požiadavky sa snažíme zareagovať v priebehu jedného mesiaca. Príležitostne môže čas našej reakcie jeden mesiac prekročiť, ak je vaša požiadavka mimoriadne komplexná alebo ak ste zadali celý rad požiadaviek. V takom prípade vás o tom budeme informovať a budeme vám tiež posielať aktuálne správy.

Ak by ste chceli uplatniť niektoré z práv uvedených vyššie alebo máte akékoľvek nejasnosti týkajúce sa spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, pošlite nám, prosím, e‐mail na adresu DataProtection@wgrant.com tak, aby sme mohli vec prešetriť a aby sme vám mohli vyjsť v ústrety.

Ak by sme neboli schopní uspokojivo vyriešiť vaše problémy alebo požiadavky, môžete podať sťažnosť na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov.

16. AKO SA ODHLÁSIŤ ALEBO AKO ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

V prípade, že sme zhromažďovali vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu a vy následne svoj súhlas odvoláte, sa vaše osobné údaje vymažú, ak neexistuje žiadny právny dôvod, na základe ktorého by sme mali vaše údaje naďalej spracúvať.

Môžete sa rozhodnúť odvolať svoj súhlas, zmeniť svoje preferencie alebo sa rozhodnúť, že už nechcete od nás získavať správy tak, že nám to oznámite prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2 vyššie alebo e‐mailom na adresu info@tullamoredew.com.

Môžete nás kedykoľvek požiadať aj o to, aby sme vám prestali posielať marketingové správy.

Majte však, prosím, na pamäti, že ak sa rozhodnete ďalej neprijímať e‐mailové marketingové správy, budeme vašu e‐mailovú adresu udržiavať v záznamoch preto, aby sme sa uistili, že vám v budúcnosti nepošleme žiadne ďalšie marketingové oznámenia.

Vydané dňa: máj 2018